Konvertovať súbor

Funkcia je vhodná pre hromadnú konverziu grafických súborov. Táto funkcia vytvorí nové bitové kópie v pôvodnom umiestnení a vo zvolenom formáte.

Typickým prípadom je hromadná konverzia skenovaných obrázkov vo formáte TIFF na JPEG pre použitie na Internete. Ak máte vaše snímky uložené vo formáte JPEG a chcete s nimi vykonávať viac operácií (úprav), tak je vhodné ich najprv skonvertovať do formátu TIFF, ktorý je veľmi vhodný pre prácu s obrazom, pretože dáta v ňom uložené nie sú poškodzované stratovou kompresiou a taktiež môžu byť uložené vo vyššej farebnej hĺbke.

Voľba Upraviť | Konvertovať súbor [Ctrl+Shift+F] je dostupná iba z okna Prieskumník. Funkciu “Konvertovať súbor” je možné použiť ako súčasť “Hromadného filtra” (Ctrl+Q). 

Pri použití v “Hromadnom filtry” sa automaticky priradí ako posledný krok a zaistí, že vykonané úpravy sa neprepíšu do pôvodného súboru, ale len novovytvoreného.

V ľavej časti konverzného dialógu sa zobrazujú dva náhľady, ktoré prezentujú náhľad na originál a novo vznikajúci súbor v závislosti od zvolených nastavení. Nad týmito náhľadmi sa potom nachádzajú ovládacie prvky pre možnosť porovnania oboch fotografií. Jedná sa napr. O možnosti priblíženia / oddialenia náhľadu, zobrazenia histogramu a prepalov, alebo informácií o veľkosti originálu a nový súbor.

V pravej časti konverzného dialógu sa nachádza pole “Formát” v ktorom vyberiete vhodný formát pre uloženie súboru. Podľa zvoleného formátu sa pod ponukou zobrazia ďalšie parametre tohto formátu (napr. farebná hĺbka, kvalita, kompresia, zachovanie transparentnosti, vzorkovanie a pod.)

Voľba Informácie o obrázku určuje, či sa u formátov JPEG, HDP a TIFF uložia iba obrazové dáta, plný EXIF alebo EXIF bez náhľadu (vhodné pre web), alebo či sa uložia všetky informácie. Ak nie je povolené zachovanie všetkých informácií, obrázok s priradeným farebným profilom sa automaticky prevedie na sRGB.

Ak je obrázok otvorený v Editore, je ho možné uložiť v ľubovoľnom z týchto formátov pomocou Súbor | Uložiť ako [Ctrl+Shift+S], kde si spolu s voľbou formátu môžete súbor novo pomenovať a vybrať miesto (priečinok) pre jeho umiestnenie.