Konvertovať súbor

Funkcia je vhodná pre hromadnú konverziu grafických súborov. Počas konverzie dochádza k zmene formátu uloženia dát podľa štandardu.

Typickým prípadom je hromadná konverzia skenovaných obrázkov vo formáte TIFF na JPEG pre použitie na Internete. Ak máte vaše snímky uložené vo formáte JPEG a chcete s nimi vykonávať viac operácií (úprav), tak je vhodné ich najprv skonvertovať do formátu TIFF, ktorý je veľmi vhodný pre prácu s obrazom, pretože dáta v ňom uložené nie sú poškodzované stratovou kompresiou a taktiež môžu byť uložené vo vyššej farebnej hĺbke.

Príkaz Upraviť | Konvertovať súbor [Ctrl+Shift+F] je dostupný iba z okna Prieskumník.

V jeho ľavej časti konverzného dialógu je rozbaľovacia ponuka Formát. Z nej si vyberte formát pre uloženie súboru. Podľa zvoleného formátu sa pod ponukou zobrazia ďalšie parametre formátu (kompresia, farebný režim, spôsob uloženia …).

V pravej časti dialógu sú 3 ponuky pre nastavenia konverzie farieb a ponuka možností uloženia Informácií o obrázku (metadát).

Voľba Informácie o obrázku určuje, či sa u formátov JPEG, HDP a TIFF uložia iba obrazové dáta, plný EXIF, alebo EXIF bez náhľadu (vhodné pre web), alebo či sa uložia všetky informácie. Ak nie je povolené zachovanie všetkých informácií, obrázok s farebným profilom sa automaticky prevedie na sRGB.

Ak je obrázok otvorený v Editore, je ho možné uložiť v ľubovoľnom z týchto formátov pomocou Súbor | Uložiť ako [Ctrl+Shift+S], kde si spolu s voľbou formátu môžete súbor novo pomenovať a vybrať miesto (priečinok) pre jeho umiestnenie.