Úpravy, vylepšenia a efekty

Úpravy sa vyvolávajú z okna Prieskumník alebo z Editora v ponuke Upraviť. Na rozdiel od Editora umožňuje Prieskumník upravovať hromadne viac obrázkov. Ak označíte viac súborov, operácie na nich bude vykonaná hromadne.

Úpravy vykonávané v Prieskumníkovi sa aplikujú ihneď do súborov bez možnosti vrátenia späť!
Pracujte vždy na pracovných kópiách originálnych súborov.

Funkcie pre úpravy a vylepšenie obrázkov

Úprava obrázkov

Vylepšene obrazu

Efekty

Univerzálny dialóg pre obrazové filtre

Zobrazenie v Editore

Stratová kompresia JPEG a bezstratové operácie