Úpravy, vylepšenia a efekty

Úpravy sa vyvolávajú z okna Prieskumník alebo z Editora v ponuke Upraviť. Na rozdiel od Editora umožňuje Prieskumník upravovať hromadne viac obrázkov. Ak označíte viac súborov, operácie na nich bude vykonaná hromadne.

Ak nebude označený ani jeden súbor, priame operácie (otočenie a prevrátenie) nebude možné vykonať, ale do „dialogových“ operácií (napríklad úprava farieb, vylepšenie expozície) budú zahrnuté všetky obrázky v aktuálnom priečinku.

Úpravy vykonávané v Prieskumníkovi sa aplikujú ihneď do súborov bez možnosti vrátenia späť!
Pracujte vždy na pracovných kópiách originálnych súborov.

Funkcie pre úpravy a vylepšenie obrázkov

Úprava obrázkov

Vylepšene obrazu

Efekty

Univerzálny dialóg pre obrazové filtre

Zobrazenie v Editore

Stratová kompresia JPEG a bezstratové operácie