Režim Prieskumník

Hlavná ponuka

Ponuka funkcií v module Správca je rozdelená podľa oblastí práce s fotografiou na Získať, Upraviť, Informácie, Organizovať, Publikovať, Vytvoriť a Zobraziť.

Hlavná plocha okna Prieskumník je určená na zobrazenie aktuálneho obsahu priečinka vybratého v Navigátore. Východiskovým režimom zobrazenia sú Miniatúry.

Typ zobrazenia sa dá zmeniť buď tlačidlom Režim zobrazenia na Navigačnom paneli okna, alebo v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí stlačením pravého tlačidla myši na voľnej ploche Prieskumníka. Zobrazenie miniatúr a informácií pri nich je možné zmeniť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Miniatúry.

Prieskumník programu Zoner Photo Studio má takmer totožné ovládanie ako štandardný prieskumník Windows – výber fotografií, presúvanie a kopírovanie súborov metódou potiahni a pusť (drag & drop).

Pri organizácii fotografií je niekedy vhodné používať druhé okno Prieskumníka. Toto je možné cez ponuku Zobraziť | Dvaja Prieskumníci nad sebou/vedľa seba. Ak je otvorených viac okien Prieskumníka, prepína sa medzi nimi kliknutím priamo do zvoleného okna. Podľa aktívneho okna sa riadi zobrazenie stromu priečinkov v Navigátore, tu sa vždy zvýrazní zodpovedajúci priečinok.

Kurzor myši s presýpacími hodinami indikuje načítanie miniatúr na pozadí.

Režim Miniatúry

Východiskový režim, v ktorom sú v okne Prieskumník zobrazené miniatúry obrázkov s možnosťou rozšírenia o ďalšie informácie.

V miniatúrach sa zobrazujú aj malé grafické symboly indikujúce prítomnosť ďalších informácií (metadát) v obrázku. Postupne z ľavého horného okraja doprava sú to fotografické informácie (EXIF), popisky (názov, autor, opis…), kľúčové slová, zvuková poznámka, záloha originálu, záloha informácií, digitálny podpis, dáta GPS.

Pri audio a video súborov sa v ľavom hornom rohu miniatúry zobrazuje ikona, ktorá jasne definuje typ súboru. V ľavom dolnom rohu sa potom zobrazuje dĺžka trvania súboru.

Kliknutím dvakrát na každý z týchto symbolov sa zobrazí dialóg zobrazujúci súvisiace informácie.

Pri spodnom okraji vľavo môžu byť symboly zástupcu známeho z Windows, ktorý upozorňuje, že sa nepracuje s fyzickým súborom. V pravej dolnej časti miniatúry sa zobrazuje farebná značka a hodnotenie fotografie.

Pod miniatúrami je možné zobraziť niekoľko riadkov s rozšírenými informáciami (čas, clona…), ich obsah je možné nastaviť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Miniatúry.

Na zrýchlenie prechádzania priečinkov s obrázkami sa používajú miniatúry uložené v obrázkoch (napr. EXIF) alebo sa generujú z obrázkov a potom ukladajú do vyrovnávacej pamäte na disk. Odtiaľto sa načítavajú pri ich opätovnom zobrazení.

Točením kolieskom myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl] je možné plynule meniť veľkosť zobrazených miniatúr.

Režim Detaily

V režime Detaily sa vždy zobrazuje radiaca hlavička, ktorá obsahuje textové informácie o súboroch. Pomocou kontextovej ponuky, ktorú vyvoláte druhým tlačidlom v tejto hlavičke, môžete pridávať alebo odoberať jednotlivé atribúty. Chytením a ťahaním za ľubovoľný atribút je možné presunúť celý stĺpec na inú pozíciu. Stlačením jednotlivých atribútov v hlavičke môžete obrázky pohodlne zoradiť podľa tohto atribútu. Opakovaným stlačením je možné zmeniť smer zoradenia – ten vždy indikuje šípka vedľa názvu atribútu.

Pozadie súborov je po inštalácii farebne rozlíšené podľa typu súboru. Toto rozlíšenie je možné vypnúť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Zobrazenie | Používať farebné zvýraznenie pri podporovaných formátoch. Ak je to možné, zobrazí sa pri ukazovateli myši miniatúra na súbor pod ukazovateľom.

Režim Dlaždice

Tento režim je podobný režimu Miniatúry s rozšírenými informáciami, avšak s tým rozdielom, že sa prídavné informácie o obrázkoch zobrazujú vpravo vedľa miniatúry, čo je praktické najmä v prípade dlhších zobrazovaných reťazcov informácií. Šírka stĺpca je stanovená automaticky podľa veľkosti miniatúry a šírky okna Prieskumníka. Parametre zobrazenia dlaždíc je možné nastaviť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Popisy miniatúr.

Ak je zobrazený popis fotografie väčší, než je plocha na jeho zobrazenie, zobrazia sa v pravej časti oblasti s popisom šípky, pomocou ktorých sa dá text posúvať. Ďalší spôsob posúvania textu je stlačenie kolieska myši v oblasti s popiskou a ťahanie myši požadovaným smerom.

Točením kolieskom myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl] je možné plynule meniť veľkosť zobrazených miniatúr.

Zobrazované typy súborov

Program štandardne zobrazuje súbory podporovaných grafických, zvukových a video formátov. Zobrazenie typov súborov sa rozširuje alebo obmedzuje v ponuke Nastavenie | Možnosti | Zobrazenie.