Súhrn noviniek

Jarná aktualizácia 2024 (zostavenie 533)

Náhľad

Ikony v hornom paneli

V režime Náhľad v moduloch Správca a Vyvolať je teraz v hornom paneli k dispozícii nová ikona Zobrazenie HDR obsahu. Zobrazenie obsahu, ktorý patrí do vysokého dynamického rozsahu, je v predvolenom stave zapnuté. Viac o funkcii HDR nájdete tu.

Vyvolať

Efekty – nové funkcie

V minulosti ponuka Efekty obsahovala Pridanie vinetácie a Pridanie zrna. Teraz je rozšírená o efekty Žiara a Halácia. Žiara identifikuje zdroje svetla na fotke a aplikuje efekt žiary na okolité predmety. Halácia na hranu medzi zdrojom svetla a predmetom aplikuje farebný pruh, ktorý napodobňuje efekt starých kinofilmov.

Efekty – modernizácia funkcie Pridanie zrna

V minulosti funkcia obsahovala možnosti Množstvo a Metóda. Teraz je Metóda nahradená funkciami Veľkosť a Jemnosť. Zrno sa tiež svojou veľkosťou automaticky prispôsobí rozlíšeniu obrázku.

Farebný lem

V sekcii Fotoaparát a objektív pribudla funkcia Farebný lem. 

HDR

V sekcii Farebný štýl pribudla možnosť HDR. Aktivovaním HDR sa v sekcii Expozícia zobrazí nový posuvník HDR biele a zobrazí sa nová sekcia Prispôsobenie SDR, ktorá obsahuje možnosť Zobraziť náhľad. Zaškrtnutím možnosti Zobraziť náhľad sa aktivujú nové posuvníky Biely bod, Čierny bod, Svetlá, Tiene, Biele, Zreteľnosť svetiel a Saturácia svetiel.

3D LUT

Pred aktualizáciou sa v sekcii Farebný štýl nachádzala funkcia s názvom 3D LUT. Funkcia v tejto sekcii sa teraz volá Štýl a funguje vo farebnom priestore ProPhoto. Na konci zoznamu základných úprav v module Vyvolať sa teraz nachádza nová sekcia Efektová 3D LUT, ktorá funguje vo farebnom priestore sRGB.

Úchopové body

Pred aktualizáciou sa pri práci v sekcii Retušovacie nástroje za každých okolností zobrazovali kružnice (tzv. úchopové body). Teraz je možné nastaviť, aby sa body nezobrazovali, keď je kurzor myši mimo náhľadu obrázka. V ponuke Zobraziť masku Ikona. pribudli dve nové možnosti: Úchopové body zobrazovať vždy a Úchopové body zobraziť po nabehnutí myši.

Export

Sekcia Formát bola doplnená o voľby Dynamický rozsah, Farebný priestor HDR a Priehľadnosť. Voľba Dynamický rozsah je k dispozícii pre formáty JPEG, AVIF a JPEG XL. Farebný priestor HDR je k dispozícii iba pre AVIF. Voľba Priehľadnosť je k dispozícii pre všetky dostupné formáty.

Ďalej sa zmenil obsah ponuky priestorov v možnosti Farebný priestor. Pred aktualizáciou boli k dispozícii priestory sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, Colormatch RGB a Linear RGB. Teraz sú k dispozícii sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, Display P3, Rec.2020 a Linear RGB.

Video

Značka

Pred aktualizáciou sa v modrom posuvníku na časovej osi (tzv. hlava) nachádzali tri ikony: Ikona., Ikona. , Ikona.. Teraz hlava obsahuje novú ikonu Ikona., ktorá umožňuje na časovú os pridať značku. Dvojitým kliknutím na pridanú značku sa otvorí dialóg, ktorý umožňuje zmeniť jej farbu, trvanie, alebo ju pomenovať a okomentovať.

Prechody

Pred aktualizáciou program ponúkal modul Video 7 typov prechodov medzi klipmi. Teraz ponúka 36 typov prechodov.

Prechody je možné po novom označiť ako Obľúbené kliknutím na hviezdičku v pravom hornom rohu animácie prechodu. Tým sa prechod presunie hore do sekcie Obľúbené.

Mnohé nové prechody ponúkajú rozšírené možnosti úprav. Po pridaní prechodu do časovej osi je k dispozícii sekcia Editácia prechodov, v ktorej je možné ovládať ako dĺžku a rýchlosť prechodu, tak aj ďalšie parametre, ktoré daný prechod ponúka (napríklad smer prechodu alebo silu efektu).

Ďalšie zmeny

Možnosti | Všeobecné | Klávesové skratky

Došlo k úplnému redizajnu a modernizácii funkcie pridávania užívateľských klávesových skratiek. Viac informácií tu.

Možnosti | Pokročilé | HDR

Pribudla nová voľba Vyvolať – zapnúť v predvolenom nastavení HDR úpravy pre HDR fotografie.

Formát WEBP

Pred aktualizáciou nebolo v programe vôbec možné prezerať a editovať súbory formátu WEBP. S aktualizáciou prichádza experimentálna podpora tohto formátu, ale iba na čítanie – súbory WEBP je možné v programe zobraziť a upraviť. Uloženie zmien ale vo formáte WEBP možné nie je, upravený súbor je nutné uložiť v inom formáte.

Hodnotenie obrázkov

Pred aktualizáciou bolo možné súborom pridať jednu až päť hviezdičiek. Teraz je ponuka rozšírená o možnosť Zamietnuté Ikona..

V súvislosti s tým je tiež k dispozícii nová funkcia Zmazať zamietnuté v hornom menu pod položkou Informácie | Hodnotenie

HDR v miniatúrach

Ak pri snímke bolo aktivované HDR v module Vyvolať v sekcii Farebný štýl, v hornej časti miniatúry obrázku sa začne zobrazovať ikona s textom HDR.

Náhľad farieb pred tlačou a Kontrola gamutu

Obidve funkcie boli odstránené aj z modulu Vyvolať, aj z modulu Editor. Funkcie sa pravdepodobne v budúcnosti do programu vrátia, nie je ale možné s určitosťou povedať kedy.

Canon EOS R10
Canon EOS R8
Canon EOS R6 Mark II
Canon EOS R50
Canon EOS R100
Nikon Z8
Sony a9 II
Sony a6700
Sony a7R V
Fujifilm X-H2S
Fujifilm X-S20
Fujifilm GFX 100s
Fujifilm X-T5
Panasonic Lumix DC-GH6
Panasonic Lumix DC-S5 II
Panasonic Lumix DC-S5 II X
Panasonic Lumix DC-S1H
Panasonic Lumix DC-G9 II

Jesenná aktualizácia 2023 (zostavenie 490)

Správca

Prieskumník

V oblasti nad hlavnou plochou Prieskumníka pribudol nástrojový panel, ktorý v predvolenom nastavení obsahuje zľava doprava tieto prvky:

Ikona. Zobrazenie a radenie – otvára dialóg Zobrazenie a radenie.
Ikona.  O úroveň vyššie – umožňuje pohyb na nadradenú zložku v počítači.
pole s absolútnou cestou k súboru – zobrazuje, v ktorom priečinku v počítači sa nachádzajú zobrazené súbory, a umožňuje cestu k súborom zmeniť či kopírovať.
Ikona.  Zmazať – umožňuje zmazať vybraný súbor či súbory.
Ikona.  Nová zložka – umožňuje vytvoriť novú zložku.
Ikona.  Kopírovať – umožňuje kopírovať vybraný súbor či súbory. Pod šípkou vedľa ikony sa nachádzajú aj možnosti Vystrihnúť, Kopírovať do a Presunúť do.
Ikona.  Vložiť – umožňuje vložiť skopírovaný súbor či súbory.
Ikona. Premenovať – umožňuje premenovať vybraný súbor. Pri označení väčšieho počtu súborov je ikona neaktívna.
Ikona.  Hromadný filter – umožňuje na jeden alebo viac obrázkov aplikovať väčšie množstvo filtrov naraz.
Ikona.  Varianty – vytvoria virtuálny variant vybraného obrázku.
Ikona.  Vložiť do skupiny – pri označení dvoch a viacerých obrázkov umožňuje ich vložiť do skupiny.
Ikona. Zdieľať – ponúka možnosti zdieľania na iné platformy.
tlačidlo Export – vytvorí kópiu pôvodného súboru, do ktorej sa prepíšu všetky nedeštruktívne zmeny.

Nástroje v pravom paneli

Tu sa v oblasti pod Histogramom v minulosti nachádzalo niekoľko ikon, ktoré sa teraz presunuli.
Stav ikon a tlačidiel pred aktualizáciou:

Ikona. Ikona. Ikona. Export, Zdieľať
Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. Ikona.

Stav ikon a tlačidiel po aktualizácii:

Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. Ikona.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na voľnú plochu v paneli nástrojov sa zobrazí možnosť Upraviť panel nástrojov, ktorým je možné umiestnenie a množstvo ikon zmeniť podľa používateľovho priania. Ikony, ktoré boli z pravého panela odstránené, sú teraz v režime Prieskumník umiestnené hore nad hlavnou plochou Prieskumníka a v režime Náhľad vo filmovom páse.

Editor

Vinetácia

Vo funkcii Vylepšiť | Vinetácia je teraz nový posuvník Ochrana svetiel.

Vyvolať

Panel nástrojov – Export

Pred aktualizáciou sa tlačidlo Export nachádzalo v hornej časti pravého panela. Po aktualizácii sa nachádza vo filmovom páse, ak je otvorený režim Náhľad, a v pravej hornej časti hlavnej plochy programu, ak je otvorený režim Prieskumník.

Panel nástrojov – Spracovanie

Pred aktualizáciou bolo možné prepnúť na starší spôsob spracovania pomocou ikony Ikona.. Teraz je táto možnosť odstránená bez náhrady.

Hlavná ponuka úprav – Farebný štýl

Horná časť hlavnej ponuky úprav teraz obsahuje novú skupinu parametrov Farebný štýl, ktorá umožňuje zvoliť, či má byť obrázok farebný alebo čiernobiely, a ponúka novú funkciu 3D LUT, pomocou ktorej je možné ďalej upraviť farebné podanie obrázku.

Hlavná ponuka úprav – Farba

Pred aktualizáciou sekcie Farba obsahovala zaškrtávacie políčko, ktoré umožňovalo zmeniť obrázok na čiernobiely. Táto možnosť je odtiaľto teraz odstránená a nahradená skupinou parametrov Farebný štýl.

Pri zapnutí čiernobieleho režimu sa v sekcii Farba pred aktualizáciou zobrazovala možnosť Metóda. Po aktualizácii je premenovaná na Miešanie kanálov.

Hlavná ponuka úprav – Efekty

Sekcia Pridanie vinetácie obsahuje nový posuvník Ochrana svetiel.

Nástroj Fotoaparát a objektív

Sekcia obsahuje novú možnosť Tonálna krivka.

Nástroje Prechodový filter, Kruhový filter a Štetcový filter

Tieto sekcie teraz obsahujú nové parametre: Vyrovnanie bielej, Biely bod, Čierny bod, Živosť, Polarizácia, Tonálna krivka, Farebné korekcie, Farebné tónovanie, Redukcia šumu.

Skupiny parametrov

Pred aktualizáciou obsahovala hlavička skupiny parametrov štyri ikony. Teraz je tu piata ikona Ikona., pod ktorou sa nachádza menu s novými voľbami. Voľby sa líšia podľa toho, či je v module Vyvolať práve spracovávaný súbor formátu RAW, alebo nie.

Pokiaľ tu je RAW, menu obsahuje voľby:

 • Vložiť úpravy z predchádzajúceho súboru
 • Použiť úpravy na nasledujúce súbory
 • Použiť úpravy na všetky súbory
 • Nastaviť úpravy ako predvolené pre <model fotoaparátu>
 • Obnovit výchozí úpravy
 • Spravovať predvolené úpravy
 • Vynulovať úpravy
 • Rozbaliť všetko
 • Zbaliť všetko
 • Zmeniť poradie skupín

Pokiaľ tu nie je RAW, menu obsahuje voľby:

 • Vložiť úpravy z predchádzajúceho súboru
 • Použiť úpravy na nasledujúce súbory
 • Použiť úpravy na všetky súbory
 • Rozbaliť všetko
 • Zbaliť všetko
 • Zmeniť poradie skupín

Horné menu – Upraviť

Položka Upraviť teraz obsahuje nové voľby: Vynulovať úpravy, Spravovať predvolené úpravy a Nastaviť najnovšiu verziu spracovania. Možnosť spravovania východiskových úprav umožňuje, aby si užívateľ nastavil rozdielne východiskové úpravy pre RAWy z rôznych modelov fotoaparátov.

Dialóg Možnosti

Sekcia Vzhľad

Boli odstránené voľby Farba pozadia miniatúr a Veľkosť ikon.

Sekcia Formát RAW

Pribudla voľba Spravovať predvolené úpravy.

Sekcia Integrácia

Bola odstránená voľba Kontrolovať aktualizácie po štarte systému. Kontrolu aktualizácií vykonáva inštalačný program nezávisle na ZPS X.

Video

Export

Tlačidlo Export bolo premenované na Export projektu.

Kľúčové snímky

Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím na body v editore kľúčových snímok,  je teraz možné vybrať viac bodov a pohybovať nimi naraz.

Tiež je teraz možné pomocou kľúčových snímok ovládať aj zmenu rýchlosti prehrávania videa.

Náhľady

Ak do projektu vložíte súbor a potom ho iným spôsobom upravíte na disku, zmena sa premietne aj do náhľadu súboru v projekte. V minulosti sa náhľad súboru neaktualizoval.

Tlač

Export

Tlačidlo Export bolo premenované na Export do bitmapy.

Náhľady

Ak do projektu vložíte súbor a potom ho iným spôsobom upravíte na disku, zmena sa premietne aj do náhľadu súboru v projekte. V minulosti sa náhľad súboru neaktualizoval.

Filmový pás

Zobrazovanie filmového pásu

Ak je filmový pás teraz zatvorený, sa zobrazí aj vtedy, keď používateľ podrží kurzor myši pri spodnej hrane programu. Pred aktualizáciou bolo toto správanie filmového pásu a bočných panelov všeobecne aktívne len za predpokladu, že bolo zapnuté zobrazovanie na celú obrazovku.

 

Jarná aktualizácia 2023 (zostavenie 440)

Video

Úpravy kľúčových snímok
Po novom je možné na obrazových klipoch na časovej osi nastaviť, aby sa hodnota zvoleného parametra menila v čase. Ovládanie tejto funkcie sa nachádza na troch miestach:

 1. V menu naľavo je nová ikona Ikona. Zobrazovať kľúčové snímky.
 2. V pravom paneli s nástrojmi sa pri každom parametri, pre ktorý je úprava kľúčových snímok k dispozícii, zobrazuje ikona bodky.
 3. V časovej osi sa pod každým klipom a pre každý upravovaný parameter zobrazuje editor kľúčových snímok, ak je zapnuté zobrazovanie kľúčových snímok pomocou ikony v bode 1.

Pravý panel s nástrojmi
Tu došlo k zmene organizácie funkcií a pridanie nových funkcií.

Pred aktualizáciou sa v pravom paneli hore nachádzali ikony Ikona. a Ikona., ktoré umožňovali pridať do časovej osi text a prechod. Pod týmito ikonami sa následne nachádzali v jednom stĺpci všetky dostupné nástroje na úpravu zvoleného klipu.

Teraz sa hore v pravom paneli nachádza viac ikon, ktoré sa menia podľa toho, aký typ klipu je práve vybraný:

Ikona. | Ikona. Ikona. – nie je zvolený žiadny klip.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený klip obrázku.

Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený klip videa.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený textový klip.

Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený hudobný klip.

Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený prechod.

Záložka Ikona. Pozícia a transformácia
Pribudla sekcia Pozícia a Transformácia, ktorá obsahuje nové funkcie Mierka X a Y, Pozícia X a Y, Rotácia, Sklon, Natočenie, Kotviaci bod X a Y. Tiež pribudla sekcia Orezať, ktorá obsahuje nové funkcie orezu Horný, Pravý, Spodný, Ľavý a Orez po transformácii. Okrem toho pribudla aj sekcia Primárna transformácia, ktorá umožňuje nastaviť Spôsob vloženia (Vsadiť, Vyplniť, Roztiahnuť, Pôvodná veľkosť) a do ktorej sa presunuli ikony Ikona. Otočiť o 180°, Ikona. Prevrátiť horizontálne a Ikona. Prevrátiť zvisle.

Nachádza sa tu aj sekcia Efekty, do ktorej sa presunuli možnosti Pan&Zoom.

Ikony pod náhľadom videa
Vľavo je nová ikona Ikona. Zviazať, ktorá je aktívna, keď je na časovej osi vybraných viac klipov. Umožňuje tieto klipy zviazať, vďaka čomu sa pri označení jedného klipu automaticky označia aj ostatné klipy vo zväzku.

Vpravo je nová ikona Ikona. Rýchly náhľad, ktorá umožňuje zvoliť, či sa náhľad videa má zobrazovať v plnej kvalite, alebo či sa má zobraziť prednačítaný rýchly náhľad v nižšej kvalite.

Interaktívne miniatúry
Ak je priečinok obsahujúci videá naindexovaný pomocou funkcie Katalóg, videá v tomto priečinku majú interaktívne miniatúry. Pokiaľ myš prejde po miniatúre videa zľava doprava, ukáže sa postupne 360 snímok z celej dĺžky videa.

Označovanie prechodov
V minulosti nebolo možné na časovej osi označiť viacero prechodov. Teraz je možné stlačiť kláves Ctrl a kliknutím ich označiť.

Vyvolať

Prechodový a Kruhový filter
Funkcie po novom obsahujú posuvník Otočenie, ktorým je možné vyladiť sklon filtra na danej maske.

Kruhový filter
Pred aktualizáciu sa kliknutím do obrázka automaticky vytvorila nová maska. Pokiaľ bol pri kliknutí stlačený kláves Ctrl, tak došlo iba k presunutiu aktuálnej masky. Po aktualizácii je fungovanie obrátené: kliknutím do obrázka se presúva aktuálna maska a pri stlačení Ctrl a kliknutí sa vytvára nová maska.

Fotoaparát a objektív
Pred aktualizáciou boli profily objektívov dostupné iba za predpokladu, že mal užívateľ stiahnutý DNG Converter od spoločnosti Adobe. V súčasnosti je databáza profilov súčasťou inštalácie programu ZPS X a preto nie je pre veľké množstvo objektívov nutné používať profily od Adobe.

Možnosti

Záložka Katalóg
Po novom sú možnosti Režimu indexovania obrázkov, Režim indexovania videí, Prednačítať náhľady pre offline použitie, Sťahovať online súbory na OneDrive a Režim automatického preindexovania dostupné až po kliknutí na položku Možnosti v príslušnom riadku so zložkou pridanou do Katalógu.

Záložka Miniatúry
Po novom sú k dispozícii dve nové možnosti v sekcii Ikony miniatúry – Pripnúť súbor a Otáčanie.

Záložka Všeobecné
Pred aktualizáciou nebolo možné úpravu parametrov pomocou kolieska myši vypnúť. Teraz je toto správanie v predvolenom stave vypnuté a je možné si ho zapnúť zaškrtnutím možnosti Používať otáčanie kolieskom myši pre zmenu hodnoty ovládacích prvkov.

Správca

Práca s viacstránkovými súbormi
Bola pridaná možnosť zložiť PDF do štvorcového formátu.

Premenovaná funkcia
Funkcia Informácie o obrázku [Ctrl+Shift+Enter] dostupná v hornom menu pod položkou Informácie bola premenovaná na Informácie o súbore.

Kontextové menu v Prieskumníkovi
Ak kliknete v režime Prieskumník na priečinok pravým tlačidlom myši, kontextové menu teraz obsahuje novú voľbu Priraďovať kľúčové slová vrátane nadradených.

Možnosti náhľadu
V režime Náhľad sa v menu Možnosti náhľadu nachádza nová voľba Po zmene hodnotenia alebo značky prejsť na ďalšiu.

Všeobecné

Zonerama
Webové rozhranie Zoneramy teraz umožňuje majiteľovi galérie, aby svojmu klientovi sprostredkoval možnosť výberu, o ktoré fotografie v albume má záujem. Túto možnosť je možné zapnúť po otvorení albumu kliknutím na Možnosti zdieľania a potom na Klientsky výber.

Použitie dvoch monitorov
Funkcia prebehla kompletnou zmenou správania. Pred aktualizáciou sa rozloženie okien dvoch monitorov nedalo zmeniť. Teraz je okná možné ľubovoľne presúvať.

Nastavenie zobrazených informácií
V súvislosti so zmenou funkcie zobrazenia na dva monitory sú teraz nové možnosti v dialógu Nastavenie zobrazených informácií v sekcii Konfigurácia: Správca – druhý náhľad jedného obrázka, Správca – druhý náhľad viacerých obrázkov, Vyvolať – druhý náhľad jedného obrázka a Vyvolať – druhý náhľad viacerých obrázkov.

Záložky
Pred aktualizáciou nebolo možné zmeniť poradie záložiek na hornej lište programu. Po novom je možné na ne kliknúť a potiahnutím ich presunúť.

 

Jesenná aktualizácia 2022 (zostavenie 402)

Natívna podpora RAWov
Canon EOS R3
Canon EOS R5
Canon EOS R5 C
Canon EOS R6
Canon EOS R
Canon EOS Rp
Canon EOS M50
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark II (+sRAW1, +sRAW2)
Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS 80D
Fujifilm X100F
Fujifilm X-E4
Fujifilm X-T2
Fujifilm X-T3
Fujifilm X-T4
Nikon Z9
Nikon Z7
Nikon Z7 II
Nikon Z6
Nikon Z6 II
Nikon Z5
Nikon Z50
Nikon D7500
Nikon D5100
Nikon D5
Nikon D500
Nikon D750
Nikon D780
Nikon 850
Olympus E-M1X
Panasonic Lumix DC-S1
Panasonic Lumix DC-S1R
Panasonic Lumix DC-S1H
Panasonic Lumix DC-S5
Panasonic DMC-GH5 II
Panasonic DMC-GH5S
Panasonic DMC-GH6
Sony A1 (ILCE-1)
Sony Alpha A9 (ILCE-9)
Sony Alpha A9 II (ILCE-9M2)
Sony Alpha A7 (ILCE-7)
Sony Alpha A7 II (ILCE-7M2)
Sony Alpha A7 III (ILCE-7M3)
Sony Alpha a7 IV (ILCE-7M4)
Sony Alpha A7R II (ILCE-7RM2)
Sony Alpha A7R III (ILCE-7RM3)
Sony Alpha A7R IIIA (ILCE-7RM3A)
Sony Alpha a7R IV (ILCE-7RM4)
Sony Alpha a7R IVA (ILCE-7RM4A)
Sony Alpha A7S (ILCE-7S)
Sony Alpha A7S II (ILCE-7SM2)
Sony Alpha A7S III (ILCE-7SM3)
Sony Alpha A7c (ILCE-7CL)
Sony Alpha A6300 (ILCE-6300)
Sony Alpha A6400 (ILCE-6400)
Sony Alpha A6600 (ILCE-6600)

Zároveň bola v dialógu Možnosti | Formát RAW | Režim načítania neupravených RAW súborov pridaná možnosť Automaticky.

Ikony na hornej lište v Správcovi
Pred aktualizáciou sa na hornej lište nachádzal Prieskumník a Náhľad. Možnosť Prieskumník bolo možné rozkliknúť, čím sa zobrazili ďalšie režimy prehliadania v Správcovi (Prieskumník, Mapa, Porovnať, Dvaja Prieskumníci vedľa seba, Dvaja Prieskumníci pod sebou). Režimy prezerania sú teraz rozbalené vedľa seba na hornej lište: Mapa, Prieskumník, Náhľad, Plný náhľad. Ďalej vpravo sú ikony pre režimy zobrazenia Prieskumníka: Jeden Prieskumník, Dvaja Prieskumníci nad sebou, Dvaja Prieskumníci vedľa seba.
Režim Porovnať bol odstránený.
Pribudol režim Plný náhľad.

Ikony na hornej lište vo Vyvolať
Pred aktualizáciou sa na hornej lište nachádzal Prieskumník a Náhľad. Kliknutím na Prieskumníka alebo na ktorýkoľvek z režimov po rozkliknutí možnosti sa užívateľ presunul do modulu Správca. Teraz sú režimy rozbalené vedľa seba. Kliknutím na režim Prieskumník sa užívateľ teraz nepresunie do modulu Správca, zostane v module Vyvolať.

Ikony na hornej lište v Editore
Pred aktualizáciou sa na hornej lište nachádzal Prieskumník a Náhľad. Kliknutím na Prieskumníka alebo na ktorýkoľvek z režimov po rozkliknutí možnosti sa užívateľ presunul do modulu Správca. Teraz sa v Editore nenachádza žiadna z týchto možností.

Porovnanie obrázkov
Funkcia bola z programu úplne odstránená. Už nie je dostupná ako jeden z režimov modulu Správca a nenájdete ju ani v dialógu Možnosti. Obrázky je možné porovnávať pomocou funkcie Náhľad.

Plný náhľad
Táto funkcia bola pridaná a je dostupná ako jeden z režimov v moduloch Správca a Vyvolať. Viac o funkcii tu.

Metadátové tokeny
Väčšina formátovacích reťazcov v programe prešla zmenou vzhľadu a funkčnosti. Nová verzia sa volá Metadátové tokeny a aktuálne sa v programe stretnete s tokenmi aj s formátovacími reťazcami. Viac o funkcii tu.

Systémová ikona
S jarnou aktualizáciou 2022 (zostavenie 371) z dialógu Možnosti | Miniatúry zmizla možnosť Zobrazovať v miniatúre obrázku ikonu zaregistrovaného programu a jej zobrazovanie nebolo možné. S jesennou aktualizáciou sa táto funkcia vracia a nájdete ju v dialógu Možnosti | Miniatúry ako možnosť Systémová ikona.

Radenie a zobrazenie zložiek
V dialógu Zobrazenie a radenie pribudli možnosti pre radenie zložiek. Pred aktualizáciou bolo dostupné iba zoradenie súborov. Teraz je zároveň možné mať rozdielne nastavenie radenia súborov pre každý priečinok. Viac o funkcii tu.

Nahradenie chýbajúcich súborov v projektoch
Pokiaľ máte v module Tlač alebo Video vytvorený projekt a niektorý zo súborov zmení svoje umiestnenie, program Vás na to upozorní.

Vloženie kruhu a štvorca v Editore
V Nástrojoch na vkladanie objektov je teraz možné kliknutím vložiť geometricky presný kruh a štvorec. Viac informácií tu.

Automatická orientácia fotiek
V module Tlač v projektoch Tlač fotiek sa teraz vertikálne fotené fotografie zobrazujú vertikálne.

Zmena orezu obrázka
V module Tlač v projektoch Tlač fotiek a Indexová tlač je teraz možnosť zmeniť orez obrázku pomocou malého ovládacieho panelu v ľavom hornom rohu.

Posúvanie Filmového pásu
Pred aktualizáciou bolo možné v spodnom paneli Filmový pás posúvať súbory iba horizontálne. Teraz je možné zapnúť vertikálne posúvanie súborov vo Filmovom páse pomocou zaškrtávacieho okna v dialógu Zobrazenie a radenie.

Dialóg Zobrazenie a radenie
Niektoré funkcie tohto dialógu sa teraz menia podľa toho, či doň vstupujete z režimu Prieskumník alebo z režimu Náhľad, a to v module Správca aj v module Vyvolať. V režime Náhľad do dialógu pribudli funkcie na ovládanie Filmového pásu.