Správa farieb

Reprodukcia – je možné vyberať z radu zámerov reprodukcie čiže metód prevodu. Tu vyberáte na základe použitia pre konkrétne prípady. Napr. metóda zachovávajúca správny pomer medzi farbami vo fotografii krajiny alebo farby loga, ktorá obsahuje plné plochy rovnakých odtieňov farieb.

Správa farieb pri tlači – určuje, či a ako bude konverziu do profilu tlačiarne kontrolovať aplikácia alebo ovládač tlačiarne.

Správa farieb pri tlači

Správa farieb pri tlači – určuje, či a ako bude konverziu do profilu tlačiarne pri tlači z bitmapového Editora kontrolovať aplikácia alebo ovládač tlačiarne.

Režimy správy farieb pri tlači:

 • Riadená tlačiarňou (sRGB) – predpokladá sa, že správa farieb v tlačiarni je zapnutá. Obrázky sa posielajú do tlačiarne len v sRGB, ale uplatní sa nastavenie profilu pre tlačiareň.
 • Riadená tlačiarňou (Adobe RGB) – funguje rovnako ako vyššie uvedené s tým rozdielom, že ZPS pošle do tlačiarne obrázok v Adobe RGB.
 • Žiadna – obrázok sa prevedie na sRGB a pošle sa na tlačiareň bez využitia správy farieb, kontrola výstupu je úplne v réžii tlačiarne.
 • XPS tlač – obrázok je do tlačiarne poslaný ako XPS dokument. Vďaka tomu je umožnená tlač obrázkov s väčšou farebnou hĺbkou. Funkcia je dostupná len pre tlačiarne s XPS ovládačom a správa farieb pri tlači je úplne v réžii tlačiarne.

Aj keď je Zoner Photo Studio schopné načítať CMYK obrázky s použitím farebného profilu, vnútorne pracuje s obrázkami vždy v RGB. Interpretácia CMYK obrázkov nie je na 100 % kompatibilná s Adobe Photoshopom, preto je všeobecne vhodnejšie obrázky prenášať v RGB.

Pracovný farebný priestor – umožňuje nastavenie farebného priestoru zvlášť pre Editor a pre Vyvolať.

 • Použiť aj pre staršie verzie procesu – voľba nastavenia prepočítavania pre už skôr upravené fotografie. Predvolený stav nastavenia je vypnutý.

Profily zariadení

 • Monitor – farebný profil určený pre zobrazovanie
 • Tlačiareň – farebný profil pre tlač
 • Fotoaparát – farebný profil vložený do obrázkov automaticky pri použití funkcie „Importovať“
 • Scanner – farebný profil vložený do obrázkov automaticky pri použití funkcie „Získať zo skenera“

Nezvolenie profilu znamená

 • Monitor a Tlačiareň – použije sa profil zvolený v systéme
 • Scanner a Fotoaparát – neuskutoční sa priradenie profilu

Profily obrázkov CMYK

Implicitný vstupný profil je farebný profil použitý na konverziu z CMYK do RGB pri obrázkoch, ktoré neobsahujú farebný profil. Ak nie je zvolený žiadny, použije sa režim kompatibilný so staršími programami. Výstupný profil je cieľový farebný profil pre CMYK obrázky. Ak nie je zvolený žiadny, použije sa režim kompatibilný so staršími programami.