Správa farieb

Zaškrtnutím Používať správu farieb zapnete podporu práce s farebnými profilmi vstupných a výstupných zariadení. Na správne nastavenom systéme dosiahnete použitím správy farieb vyššiu vernosť farieb na monitore a pri tlači.

Farebný priestor obrázka – táto voľba určuje, či sa bude obrázok spracovávať vo farebnom priestore, ktorý mu je priradený alebo či bude pri načítaní prevedený do užívateľského farebného priestoru.

Pracovný farebný priestor – určuje implicitný farebný priestor použitý pri konverzii z CMYK a RGB (ak je zvolený automatický prevod na pracovný farebný priestor).

Správa farieb pri tlači – určuje, či a ako bude konverziu do profilu tlačiarne kontrolovať aplikácia alebo ovládač tlačiarne.

Profily zariadení

 • Monitor – farebný profil určený pre zobrazovanie
 • Tlačiareň – farebný profil pre tlač
 • Fotoaparát – farebný profil vložený do obrázkov automaticky pri použití funkcie „Importovať“
 • Scanner – farebný profil vložený do obrázkov automaticky pri použití funkcie „Získať zo skenera“

Nezvolenie profilu znamená

 • Monitor a Tlačiareň – použije sa profil zvolený v systéme
 • Scanner a Fotoaparát – neuskutoční sa priradenie profilu

Profily obrázkov CMYK

Implicitný vstupný profil je farebný profil použitý na konverziu z CMYK do RGB pri obrázkoch, ktoré neobsahujú farebný profil. Ak nie je zvolený žiadny, použije sa režim kompatibilný so staršími programami. Výstupný profil je cieľový farebný profil pre CMYK obrázky. Ak nie je zvolený žiadny, použije sa režim kompatibilný so staršími programami.

Správa farieb pri tlači

Správa farieb pri tlači – určuje, či a ako bude konverziu do profilu tlačiarne pri tlači z bitmapového Editora kontrolovať aplikácia alebo ovládač tlačiarne.

Režimy správy farieb pri tlači:

 • Riadená aplikáciou – predpokladá sa, že správa farieb je v tlačiarni vypnutá, aplikácia má potom plnú kontrolu nad prevodmi medzi profilmi. Táto voľba nebude správne fungovať pri tlačiarňach, ktoré nemajú profil v RGB, ale umožňuje najlepšiu kontrolu výstupu.
 • Riadená tlačiarňou (sRGB) – predpokladá sa, že správa farieb v tlačiarni je zapnutá. Obrázky sa posielajú do tlačiarne len v sRGB, ale uplatní sa nastavenie profilu pre tlačiareň.
 • Riadená tlačiarňou (Adobe RGB) – funguje rovnako ako vyššie uvedené s tým rozdielom, že ZPS pošle do tlačiarne obrázok v Adobe RGB.
 • Žiadna – obrázok sa prevedie na sRGB a pošle sa na tlačiareň bez využitia správy farieb, kontrola výstupu je úplne v réžii tlačiarne.
 • XPS tlač – obrázok je do tlačiarne poslaný ako XPS dokument. Vďaka tomu je umožnená tlač obrázkov s väčšou farebnou hĺbkou. Funkcia je dostupná len pre tlačiarne s XPS ovládačom a správa farieb pri tlači je úplne v réžii tlačiarne.

Aj keď je Zoner Photo Studio schopné načítať CMYK obrázky s použitím farebného profilu, vnútorne pracuje s obrázkami vždy v RGB. Interpretácia CMYK obrázkov nie je na 100 % kompatibilná s Adobe Photoshopom, preto je všeobecne vhodnejšie obrázky prenášať v RGB.