Používateľské aplikácie

Každému formátu je možné priradiť používateľské aplikácie. Najskôr si používateľ musí tlačidlom Pridať vytvoriť zoznam používateľských aplikácií a potom vyberie požadovaný typ súboru (príponu) a zvolí Priradiť aplikáciu. Tieto aplikácie potom možno ľahko vyvolať z kontextovej ponuky na súbore v Prieskumníkovi pod položkou Aplikácie.