Okraje fotografie

Priehľadné hrany

Ak chceme nejakým spôsobom „vyhladiť“ okraje obrázka, môžeme využiť funkciu Upraviť | Efekty | Priehľadné hrany. V dialógu sa nastavuje buď len jedna veľkosť pre všetky hrany, ak je zaškrtnutá voľba Symetricky, alebo je možné nastaviť šírku priehľadnej hrany pre každú stranu zvlášť. Nastavenie Priehľadnosť určuje do akej miery bude pri okrajoch obrázok spriehľadnený. Ďalším dôležitým parametrom je farba pozadia, na ktorú má byť obrázok v budúcnosti umiestnený.

Mäkký tieň

Efekt mäkkého tieňa pridáva obrázkom priestorový dojem. Túto funkciu vyvoláte v menu Upraviť | Efekty | Mäkký tieň. V dialógu zvolíte Horizontálne a vertikálne posunutie tieňa v obrazových bodoch. Rozmazanie určuje silu zmatnenia okrajov tieňa. Priehľadnosť udáva akým spôsobom bude stanovená výsledná farba z kombinácie Farby tieňa Farby pozadí.

3D tlačidlá

Voľba Upraviť | Efekty | 3D tlačidlá vytvorí z obrázkov presvetlením alebo stmavením hrán objekty podobné tlačidlám. Vytvorenie „tlačidla“ z obrázka znamená úprava jeho okrajov, tak aby navodzoval trojrozmerný dojem.