Metódy prerastrovania

Existuje veľké množstvo prerastrovávacích metód. Tieto metódy sa líšia tým, akým spôsobom zisťujú hodnoty bodov v novom obrázku a koľko bodov z pôvodného obrázka na to používajú. Nie je možné jednoznačne určiť najlepší filter „na všetko“ – každý má svoje výhody a nevýhody. Záleží na tom, akým spôsobom sa filter používa a aká je charakteristika originálneho obrázka.

Jednou z charakteristík prerastrovávacích metód je „ostrosť“ výsledného obrázka. Niektoré metódy (napr. bikubická a supersampling) vytvárajú pri zmenšovaní mierne rozmazané obrázky, preto je vhodné tieto obrázky jemne doostriť.

  • Najbližšie body – najjednoduchšia a najrýchlejšia metóda, nepoužíva žiadnu interpoláciu bodov, z pôvodného obrázka využíva jediný bod, nevhodná na fotografie, ale nenahraditeľná pre technické kresby s vlasovými čiarami
  • Bilineárna – najjednoduchšia interpolácia, používa pomerný súčet štyroch najbližších okolitých bodov, rýchla a všeobecne vhodná na zmenšovanie
  • Bikubická – pokročilejšia interpolácia, používa 16 okolitých bodov, hodnoty prekladá kubickou krivkou, vhodná na zväčšovanie a zmenšovanie (s doostrením)
  • Hermite – iný typ prekladanej krivky, používa štyri najbližšie okolité body
  • Bell – veľmi „mäkký obraz“, vhodné na zašumené obrázky
  • Mitchell – výborná kombinácia medzi rýchlosťou a kvalitou, používa 16 okolitých bodov, má „samo­zaostrovací“ účinok
  • Lanczos – najnáročnejšia na výpočet, body sa prekladajú špeciálnou krivkou simulujúcou reálne šírenie informácie, používa sa 36 bodov z pôvodného obrázka, má silný „samo-zaostrovací“ účinok, vhodná hlavne na zväčšovanie obrázkov; pri zmenšovaní môže kvôli zaostrovaciemu efektu vytvárať rušivé artefakty v podobe mriežky
  • Supersampling – určená len na zmenšovanie obrázkov, používa vážený priemer zo všetkých bodov, ktoré sa stratia pri zmenšovaní fotografií. Na fotografiách poskytuje všeobecne najlepšie výsledky, pretože pracuje so všetkými bodmi fotografie. Nevýhodou je určitá neostrosť, ktorú je však možné jednoducho odstrániť miernym doostrením.
  • Iba zmeniť DPI – zmení len hodnotu DPI. Pri zmene hodnoty rozlíšenia program automaticky dopočíta, v akej veľkosti je možné fotku so zadaným rozlíšením vytlačiť.

Více informací

Jaké rozlišení dpi potřebujete pro tisk