Efektové nástroje

  Tilt-shift efekt

Tento nástroj se nejčastěji používá pro simulaci modelu vyfoceného makroobjektivem, jeho možnosti jsou ale širší a dá se s ním dosáhnout efektu malé hloubky ostrosti, podobně jako při použití skutečného tilt-shift objektivu.

Hlavním ovládacím prvkem jsou řídící linky, pomocí kterých definujete ostrou část a rozostřené části obrázku. Kliknutím myší do obrazu a následným tažením při současném držení levého tlačítka myši stanovíte pozici a sklon linky určující střed zaostřené oblasti. Pokud má být zaostřená oblast vodorovná, stačí v požadovaném místě klepnout myší. Pozici i sklon je možné dodatečně měnit tažením celé linky resp. posunem řídících bodů na lince. Rovnoběžně se základní linií jsou další kratší linky, jejich pozice určuje šířku zaostřené oblasti a šířku přechodu mezi zaostřenou a rozostřenou částí obrazu. Tyto linky lze posunout přímo v obraze pomocí myši, případně lze číselně zadat požadovanou šířku v panelu (zadává se v procentech vzhledem k rozměrům obrázku).

Pro věrnější napodobení tzv. bokehu, tedy oblastí mimo hloubku ostrosti, lze simulovat typický vzhled rozostřených světelných zdrojů. To dosáhnete vhodným nastavením parametrů Práh odlesků a Intenzita odlesků. K dosažení realističtějšího efektu miniatury pak lze využít parametry Zesvětlení a Saturace.

Zatržením volby Vysoká kvalita dosáhnete realističtějšího vzhledu rozostřených oblastí, ovšem za cenu zpomalení výpočtu.

Filtr Tilt-shift efekt na liště Úpravy v Editoru pracuje stejně jako Tilt-shift efekt v efektových nástrojích. Řídící linky jsou v tomto případě nahrazeny parametry Pozice, Rotace, Šířka zaostření, Šířka 1. přechodu a Šířka 2. přechodu.

Více informací

Vytvářejte miniatury pomocí Tilt-shift efektu

  Odlesk objektivu

Nástroj vytváří podobný efekt, jako když sluneční paprsky zasáhnou objektiv v okamžiku vzniku snímku. Často se tak děje při focení v protisvětle. Použitím tohoto nástroje můžeme výsledný efekt ještě zdůraznit.

Kliknutím myši do obrazu se zvolí místo zdroje světla dopadající na virtuální objektiv. Jednotlivé prvky efektu procházejí středem obrazu a jejich velikost, barevnost a intenzitu lze měnit nastavením parametrů.

  • Velikost všech prvků efektu se volí v závislosti na rozlišení snímku.
  • Odstín mění barevné podaní v rozmezí dostupného spektra.
  • Sytost umožňuje nastavit intenzitu barvy všech zobrazených prvků.
  • Světlost určuje sílu zvýraznění odlesku v obraze.

Počínaje parametrem Paprsky světla až po Doplňující korony lze vybírat jednotlivé prvky odlesku, které se mají zobrazit ve výsledném obraze.

Více informací

Přidejte do fotografie odlesk objektivu

  Deformační mřížka

Pomocí deformační mřížky můžete obraz pokřivit, případně vyrovnat nejrůznější pokřivení či zkreslení v obraze.

Tlačítkem Vytvořit síť vložíte nad obrázek síť s úchopovými body, pomocí kterých tuto síť tvarujete. Obrázek pod sítí je „zkapalněný“ a reaguje na deformaci sítě. Nový bod do sítě a k němu odpovídající vodorovnou a svislou linii můžete vložit klepnutím myši na místo požadovaného vložení. Vybraný bod s oběma liniemi odstraníte tlačítkem Smazat bod z alternativního panelu nástroje. Deformace řízená tímto bodem je odstraněna, protože deformace se řídí pozicí ostatních bodů sítě. Pokud odstraníte celou síť tlačítkem Smazat síť, tak se provedená deformace obrázku zachová.