Efektové nástroje

  Tilt-shift efekt

Tento nástroj sa najčastejšie používa na simuláciu modelu vyfoteného makroobjektívom, jeho možnosti sú ale širšie a dá sa s ním dosiahnuť efekt malej hĺbky ostrosti, podobne ako pri použití skutočného tilt-shift objektívu.

Hlavným ovládacím prvkom sú riadiace linky, pomocou ktorých definujete ostrú časť a rozostrené časti obrázka. Kliknutím myšou do obrazu a následným ťahaním pri súčasnom držaní ľavého tlačidla myši stanovíte pozíciu a sklon linky určujúcej stred zaostrenej oblasti.  Ak má byť zaostrená oblasť vodorovná, stačí v požadovanom mieste kliknúť myšou.  Pozíciu a sklon je možné dodatočne meniť ťahaním celej linky, resp. posunutím riadiacich bodov na linke. Rovnobežne so základnou líniou sú ďalšie kratšie linky, ich pozícia určuje šírku zaostrenej oblasti a šírku prechodu medzi zaostrenou a rozostrenou časťou obrazu. Tieto linky sa dajú posunúť priamo v obraze pomocou myši, prípadne je možné číselne zadať požadovanú šírku panela (zadáva sa v percentách vzhľadom k rozmerom obrázka).

Pre vernejšie napodobnenie tzv. bokehu, teda oblasti mimo hĺbky ostrosti, sa dá simulovať typický vzhľad rozostrených svetelných zdrojov. To dosiahnete vhodným nastavením parametrov Prah odleskov a Intenzita odleskov. Na dosiahnutie realistickejšieho efektu miniatúry je potom možné využiť parametre Zosvetlenie a Saturácia.

Zaškrtnutím voľby Vysoká kvalita dosiahnete realistickejší vzhľad rozostrených oblastí, avšak za cenu spomalenia výpočtu.

Viac informácií

Vytvářejte miniatury pomocí Tilt-shift efektu

  Odlesk objektívu

Nástroj vytvára podobný efekt, ako keď slnečné lúče zasiahnu objektív v čase vzniku snímky. Často sa tak deje pri fotení v protisvetle. Použitím tohto nástroja môžeme výsledný efekt ešte zdôrazniť.

Kliknutím myši do obrazu sa zvolí miesto zdroja svetla dopadajúce na virtuálny objektív. Jednotlivé prvky efektu prechádzajú stredom obrazu a ich veľkosť, farebnosť a intenzitu je možné meniť nastavením parametrov.

  • Veľkosť všetkých prvkov efektu sa volí v závislosti od rozlíšenia snímky.
  • Odtieň mení farebné podanie v rozmedzí dostupného spektra.
  • Sýtosť umožňuje nastaviť intenzitu farby všetkých zobrazených prvkov.
  • Svetlosť určuje silu zvýraznenia odlesku v obraze.

Počnúc parametrom Lúče svetla až po Doplňujúce korony možno vyberať jednotlivé prvky odlesku, ktoré sa majú zobraziť vo výslednom obraze.

Viac informácií

Přidejte do fotografie odlesk objektivu

  Deformačná mriežka

Pomocou deformačnej mriežky môžete obraz pokriviť, prípadne vyrovnať najrôznejšie pokrivenia alebo skreslenia v obraze.

Tlačítkom Vytvoriť sieť vložíte nad obrázok sieť s úchopovými bodmi, pomocou ktorých túto sieť tvarujete. Obrázok pod sieťou je „skvapalnený“ a reaguje na deformáciu siete. Nový bod do siete a k nemu zodpovedajúce vodorovnú a zvislú líniu môžete vložiť kliknutím myši na miesto požadovaného vloženia. Vybraný bod s oboma líniami odstránite tlačidlom Zmazať bod z alternatívneho panela nástroja, kde môžete tiež odstrániť použitú sieť tlačidlom Zmazať sieť. Vykonaná deformácia obrázka sa zachová aj po zmazaní siete.