Fotoobraz

Ide o obraz vytlačený na plátno a napnutý na drevený rám s hrúbkou necelé 2 cm.

Na výber je šesť formátov fotoobrazu:

  • 40 × 30 cm – na šírku
  • 40 × 30 cm – na výšku
  • 60 × 40 cm – na šírku
  • 60 × 40 cm – na výšku
  • 90 × 30 cm – na šírku
  • 90 × 30 cm – na výšku

Šablóny umožňujú určiť počet fotografií na výslednom fotoobraze. Pozíciu deliacich línií je možné ťahaním myši posunúť. Štýl fotoobrazu určuje, ako má vyzerať hrana výsledného produktu. Prvý štýl znamená, že bude na všetkých viditeľných hranách zobrazená fotografia zahnutá až na zadnú stenu fotoobrazu, ďalej nasledujú rôzne kombinácie farieb a rámov.

Nasleduje nastavenie papiera podobne ako pri predchádzajúcich produktoch.