Fotokniha

Táto časť modulu Tlač vedie k výrobe profesionálne zostavenej knihy s hladkou obálkou obsahujúcu obrázky a texty podľa zadania užívateľa.

Pozor! Pri tvorbe fotoknihy sa použité fotky neukladajú do projektu. Do projektu fotoknihy sa ukladajú len odkazy na umiestnenie fotografií. Pokiaľ dôjde k zmene umiestnenia podkladových fotografií, ich názvu, alebo prepísanie inou fotografiou, nebude možné fotografie nahrať na tlač. K nahrávaniu dát fotografií dochádza, až v okamihu odosielania objednávky.

Na výber je 6 základných formátov fotokníh:

  • A4 na šírku
  • A4 na výšku
  • 20 x 20 cm
  • HD A4 na šírku
  • HD A4 na výšku
  • HD 20 × 20 cm

Pri každom formáte je možné zvoliť počet stránok (minimálny počet strán fotoknihy je 24 a maximálny 84). Počet kópií je možné zvoliť v Nákupnom košíku.  Prvá a posledná strana nemá protistranu. Následne sa zobrazí cena za zvolený typ fotoknihy.

Ikona. – Pridá fotky zo zložky do fotoknihy v poradí, v akom sa fotografie nachádzajú vo filmovom páse a navrhne najvhodnejšie automatické rozloženie.

Ikona. – Vloží do označenej stránky jednu fotografiu, ktorá nie je pevne ukotvená. Túto fotografiu je možné voľne premiestňovať, upravovať veľkosť aj otáčať ju. V prípade, že bude vybraných viac fotografií súčasne, bude vložená iba prvá daného výberu. Voľný obrázok je možné otočiť o 90° alebo ľubovoľne otočiť, vsadiť, vyplniť, presunúť na predchádzajúcu, alebo nasledujúcu stranu a orámovať.

Ikona. – Vloží do označenej stránky textové pole, ktoré nie je pevne ukotvené a možno s ním voľne pohybovať, meniť veľkosť, rozsah a otáčať ho. V nastaveniach je možné vybrať font, veľkosť a farbu písma. Ďalej môžeme písmo zvýrazniť tučne. Možno nastaviť rozostupy riadkov, vodorovné a zvislé zarovnanie celého textu, vnútorné a vonkajšie rámy a ich farby.  

Ikona. – Na zvolenej stránke zrkadlovo prehodí obsah ľavej a pravej strany. Nefunguje na titulnej, prvej a poslednej strane fotoknihy.

Ikona. – Odstráni fotografie a texty z označených strán.

 

Šablóna projektu je určená farbou pozadia, farbou písma a štýlom písma. Tu si možno vybrať medzi siedmimi už preddefinovanými šablónami projektu, pričom výber šablóny ovplyvní vzhľad všetkých stránok fotoknihy. Typ a farbu písma rovnako ako farbu pozadia je možné ľubovoľne meniť.
U HD fotoknihy je navyše možnosť výberu lesklého alebo matného papiera.

Rozloženie strany ovplyvňuje rozmiestnenie obrázkov a textov na označenej stránke. Na výber je rozloženie rámca s 0 až 10 obrázkami na stránke. Rozloženie stránky môže byť nastavené pre každú stránku fotoknihy zvlášť. V prípade viacerých označených stránok dôjde k zmene rozloženia u všetkých označených stránok.

Rozložiť na samostatné objekty – na označených stranách sa zmenia ukotvené obrázky na Voľné obrázky, s ktorými je možné voľne pohybovať. Rozloženie strany sa následne mení na východiskovú s počtom ukotvených fotiek „0“.

Režim vsadzovanie fotiek umožňuje upraviť rozloženie stany a spôsob zarovnania vkladaných fotografií.

V časti Štýl rozloženia je k dispozícii 16 prednastavených štýlov rozloženia stránky. Každý zo štýlov je určený nastavením vonkajšieho a vnútorného rámu obrázku. U vonkajšieho rámca možno nastaviť farbu pozadia rámu, krytie, šírku a odsadenie obrázkov. Vnútorný rám je definovaný farbou pozadia, krytím, šírkou a zaoblením, ktoré je vhodné pre nastavenie oblých rohov obrázka. Tlačítko Nastaviť všetkým (predvolené pre projekt) nastaví vybraný štýl rozloženia pre všetky stránky v projekte fotoknihy.

Všetky zmeny sa ihneď prejavia na zobrazenej tlačovej predlohe.

Náhľad stránky fotoknihy umožňuje detailnejšie nastavenie vkladaných obrázkov a textov. Po kliknutí myšou na obrázok sa zobrazí ovládací panel, kde možno obrázok otočiť, zmeniť zobrazený výrez obrázka alebo obrázok vymeniť. Pri voľbe Vymeniť fotku treba ďalší obrázok pretiahnuť myšou z filmového pásu do priestoru výrezu obrázka nad modré tlačidlo Vymeniť fotku. Ak pretiahnete obrázok z filmového pásu mimo oblasti tlačidla pre výmenu fotky, tak dôjde k pridaniu ďalšieho obrázka do šablóny a k zmene rozloženia strany. Automaticky je potom vybraná najbližšia vhodná šablóna z časti Rozloženie strany, ktorá zodpovedá aktuálnemu počtu obrázkov na stránke.

Podobne možno v náhľade stránky editovať a upravovať vložený textový rámec. Ovládací panel v tomto prípade ponúka základnú možnosť presunu textového rámca a úpravy textu. Horný riadok ikon v ovládacom paneli nastavuje vlastnosti textu ako veľkosť, typ a farbu fontu alebo odsadenie a zarovnanie. Spodný riadok pracuje priamo s textovým rámcom, kde možno nastaviť, či rámec vyplní ľavú alebo pravú stranu fotoknihy, alebo vyplní celú dvojstranu. Ikony Ikona. Ikona. určujú, či v prípade viacerých rámcov nad sebou bude aktuálny rámec nad alebo pod existujúcim rámcom. Podobne ako v Štýle rozloženia v nástrojovom paneli je možné tiež pre textový rámec stanoviť vlastnosti vonkajšieho a vnútorného rámu. Ikona Ikona.  nastaví zvolené parametre ako predvolené pre celý projekt.

Ovládací panel samostatne vloženého obrázka Ikona. umožňuje zmeniť výrez zobrazenej fotky, presunúť obrazový rámec na iné miesto vo fotoknihe alebo fotku vymeniť za inú. Nastavenie vlastností obrazového rámca je podobné ako pri textovom rámci.