Skvapalnenie

Ikona. Funkcia Skvapalnenie umožňuje rozpoznať tvár postavy, ktorú je možné ďalej upraviť, vylepšiť a deformovať. Obdobne je možné zväčšiť, zmenšiť alebo deformovať akúkoľvek časť fotografie.

Tvárové rysy [Shift – X] – pri prvom načítaní funkcie dôjde k detekcii tvárí na snímke. Detekované tváre sú v snímke vyznačené modrým štvorcom, pričom vybraná tvár, ktorá je aktívna pre editáciu, je vyznačená červenou farbou. Zoznam rozpoznaných tvárí nájdete v zozname Vybraná tvár. Pri vybranej tvári možno meniť parametre Tvar tváre, Oči, Nos a Ústa.

V prípade, že je ikona  Ikona. aktívna, tak pri zmene vlastností u jedného oka, dochádza zároveň k rovnakej zmene vlastností u druhého oka.

Ikona. Posun – kliknutím a ťahaním skresľujete jednotlivé časti fotky.  Ďalšie nástroje Ikona.  Zväčšenie,  Ikona.  Zmenšenie,  Ikona.  Rotácia vpravo,  Ikona. Rotácia vľavo slúžia pre zväčšenie, zmenšovanie a rotáciu.

Ikona. Vyhladenie upravuje obraz do prirodzenejšej podoby a Ikona. Obnovenie efekt úplne odstráni.

Další informace

Zeštíhlení v ZPS X? Použijte nástroje Zkapalnění a Obličejové rysy