Zkapalnění

Funkce Zkapalnění umožňuje rozpoznat obličej postavy, který je možné dále upravit, vylepšit a deformovat. Obdobně lze zvětšit, zmenšit nebo deformovat jakoukoliv část fotografie.

Ikona. Obličejové rysy [Shift+X] – při prvním načtení funkce dojde k detekci obličejů na snímku. Detekované obličeje jsou na snímku vyznačeny modrým čtvercem, přičemž vybraný obličej, který je aktivní pro editaci, je vyznačen červenou barvou. Seznam rozpoznaných obličejů najdete v seznamu Vybraný obličej. U vybraného obličeje lze měnit parametry Tvar obličeje, Oči, Nos a Ústa. 
V případě, že je ikona Ikona. aktivní, tak při změně vlastností u jednoho oka, dochází zároveň k stejné změně vlastností u druhého oka.

Ikona. Posunkliknutím a tažením deformujete jednotlivé části fotky. Další nástroje Ikona. Zvětšení, Ikona. Zmenšení,  Ikona. Rotace vpravo, Ikona. Rotace vlevo slouží pro zvětšení, zmenšení a rotaci.

Ikona. Vyhlazení upravuje obraz do přirozenější podoby a Ikona. Obnovení efekt odstraní úplně.

Další informace

Zeštíhlení v ZPS X? Použijte nástroje Zkapalnění a Obličejové rysy