Přidat digitální podpis

Volba z nabídky okna Průzkumník Informace | Digitální podpis | Přidat digitální podpis vloží do souboru s obrázkem data nesoucí podpis a informace závislé na obrazu. Tato data zachycují stav obrázku v okamžiku podpisu a používají se při ověřování digitálního podpisu. Při podpisu se používá certifikát zvolený v Možnostech [Ctrl+M] záložka Certifikáty pro podpis.