Pridať digitálny podpis

Výber z ponuky okna Prieskumník Informácie | Digitálny podpis | Pridať digitálny podpis vloží do súboru s obrázkom dáta nesúce podpis a informácie závislé na obraze. Tieto dáta zachytávajú stav obrázka v čase podpisu a používajú sa pri overovaní digitálneho podpisu. Pri podpise sa používa certifikát vybraný v Možnostiach [Ctrl+M] záložka Certifikáty pre podpis.