Zobrazenie

V tejto sekcii sa nastavuje, aké typy súborov (typ súboru určuje jeho prípona) sa zobrazujú v okne Prieskumník.

Môžete zobrazovať všetky súbory alebo si vybrať, ktoré z podporovaných súborov chcete vidieť.

Tu je možné vypnúť farebné zvýraznenie súborov v okne Prieskumník (v režime zobrazenia Detaily) pomocou voľby Používať farebné zvýraznenie u podporovaných formátov.