Zvýrazňovač

Funkcia Zvýrazňovač funguje podobne ako klasický zvýrazňovač, ktorým možno pomocou farebnej čiary zvýrazniť časť snímky. Pri každom zvýrazňovači je možné nastaviť farbu a intenzitu farebného odtieňa. Pre zmazanie časti masky možno použiť mód Odstrániť z masky, na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec zvýrazňovača iné parametre – to možno ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov. Pre nakreslenie vodorovnej čiary vyberte ikonu Pravítko . Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Viac informácií