Používateľské informácie

Používateľské informácie sú v programe Zoner Photo Studio ukladané do XMP.

Špecifikáciu XMP môžete nájsť napr. na http://www.adobe.com/devnet/xmp/pdfs/xmp_specification.pdf
Informácie definované v programe Zoner Photo Studio sú štandardne v namespace http://zoner.com/xmp/userdata/1.0/, môžu byť len textové a môžu sa vyskytovať v 4 typoch. Zoner Photo Studio neumožňuje plné využitie týchto typov, táto možnosť je tu skôr z toho dôvodu, aby bolo možné do používateľských informácií namapovať niektoré štandardné XMP údaje, ktoré Zoner Photo Studio nezobrazuje.

Tieto typy sú:

  • obyčajný text (a zoznam, ktorý sa líši len iným podaním v používateľskom rozhraní)
  • dátum a čas (je v XMP uložené ako text s určitými pravidlami)
  • lokalizovaný text (XMP typ, ktorý sa využíva napríklad pre uloženie copyrightu)
  • sekvencia textov (XMP typ, je takto uložená napríklad informácia o autoroch – podľa XMP môže byť viac autorov a tí budú uložení ako niekoľko samostatných položiek)

Pre bežného používateľa bude mať význam iba obyčajný text, prípadne zoznam alebo dátum a čas.

Konfigurácia – udáva umiestnenie konfiguračného súboru. Ak chcete používateľské informácie zdieľať s viacerými používateľmi, je potrebné, aby mali títo používatelia zvolené položky aj vo svojom konfiguračnom súbore. Toho môžete dosiahnuť buď skopírovaním konfigurácie alebo nastavením cesty na spoločnú cestu. V druhom prípade nesmie konfiguráciu upravovať viac používateľov naraz.

Názov položky je pomenovanie, pod ktorým sa bude vo vašom Photo Studiu vybraný údaj zobrazovať. Typ sa riadi vyššie uvedenými pravidlami. Možnosti uvádza ponúkané varianty prístupné pre typ „zoznam“.

Nastaviť XMP parametre povoľuje konfiguráciu spôsobu uloženia informácie v XMP. Ak nie je aktívna, konfigurácia sa vytvára automaticky na základe názvu položky a v prípade konfliktu program zobrazí upozornenie.

Namespace identifikuje skupinu údajov, do ktorej zvolená položka patrí. Zoznam štandardných namespace môžete nájsť v špecifikácii xmp, ale je možné si vytvoriť aj vlastné.

Prefix určuje, ako sa budú položky z príslušného namespace identifikovať v uloženom xmp, mal by byť krátky a nemal by obsahovať medzery ani znaky z rozšírených znakových sád.

Položka určuje názov, pod ktorým bude položka v XMP uložená. Na pomenovanie sa vzťahujú podobné pravidlá ako na Prefix.

Ukážka využitia typu „lokalizovaný text“ na mapovanie poľa pre Copyright (ktoré sa inak nachádza na prvej stránke informácií o obrázku):

Názov: Autorské práva
Typ: Lokalizovaný text
Namespace: http://purl.org/dc/elements/1.1/
Prefix: dc
Položka: rights