Cloudové úložiská

V Zoner Photo Studiu X môžete pristupovať k najpoužívanejším cloudovým úložiskám priamo z navigátora v Správcovi.. Zobrazenie jednotlivých služieb v navigátore možno ovplyvniť pomocou menu, ktoré zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na niektorú z ponúkaných služieb. V novom okne zvolíte, ktorú službu chcete v paneli zobraziť.

  • OneDrive – je potrebné mať nainštalovaného synchronizačného klienta OneDrive a v nastavení klienta vybrané zložky, ktoré budú dostupné aj na PC. Vybrané zložky budú potom dostupné pre prácu priamo v Navigátore. V základnom nastavení sú súbory uložené na OneDrive zobrazené v Zoner Photo Studiu iba ako zástupcovia. Súbory, a prípadne aj celú zložku, možno stiahnuť natrvalo do PC pomocou pravého tlačidla myši a voľby Vždy zachovať na tomto zariadení (ikona  Ikona.). Opačný efekt má voľba Uvoľniť miesto (ikona  Ikona.).
  • Disk Google – je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Zálohovanie a synchronizácia a v nastavení vybranej zložky, ktoré sa synchronizujú a budú dostupné priamo na PC. S týmito zložkami a súbormi je potom možné pracovať priamov Zoner Photo Studiu.
  • Dropbox – je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Dropbox a tu v nastavení vybranej zložky, ktoré sa synchronizujú a budú dostupné priamo na PC.
  • iCloud  – po inštalácii iCloud aplikácie z Microsoft Store sú teraz zložky iCloud Drive a iCloud photos zobrazené v ľavom navigačnom paneli