Upraviť teplotu farieb

Funkciu pre ručnú korekciu fotografií s farebným nádychom spôsobeným zle nastaveným vyvážením bielej (WB) pri fotografovaní.

Funkciu vyvoláte Upraviť | Vylepšiť | Upraviť teplotu farieb… [Ctrl+2] z ponuky okna Prieskumník a Vylepšiť | Upraviť teplotu farieb… [Ctrl+2] v ponuke Editora.. Korekcia sa vykoná automaticky, určením farebne neutrálneho bodu, alebo zadaním teploty osvetlenia.

Ručné určenie farebne neutrálneho bodu. umožňuje výber „šedého“ bodu. To je miesto, ktoré nemá po aplikácii obsahovať žiadny farebný tón a zároveň nie je úplne prepálené (čisto biele), pretože z čistej bielej nie je možné zistiť farebný posun.

Teplota osvetlenia sa zadáva dvoma bežcami. Prvý slúži na posun farieb v zmysle aktuálnej hodnoty farebnej teploty obrázka, teda medzi modrým a žltým odtieňom, druhý ku korekcii medzi odtieňom zeleným a fialovým.