Video

Funkcia Video umožňuje vytvorenie video súboru z obrázkov a videa doplnené hudbou, prechodovými efektmi a textovými titulkami. Funkcia tiež umožňuje strih už existujúcich videí. Video je uložené v kontajneri MP4, obraz je uložený vo formáte H.264 (alebo H.265), zvuk v AAC.

Po spustení je možné nastaviť základné parametre projektu v pravom paneli nástrojov: rozlíšenie, počet snímkov za sekundu(FPS) a pozadie videa. V priebehu práce je možné dodatočne zmeniť rozlíšenie a pozadie videa, ale už nie počet snímok za sekundu. Farba pozadia je použitá tam, kde pomery strán obrázku nezodpovedajú pomerom strán výsledného videa.

Hlavné prostredie videa je rozdelené na tri časti. V spodnej časti nájdete filmový pás s náhľadmi obrázkov a videí, v prostrednej sa nachádza časová os videa, ktorá je rozdelená na obrazovú a zvukovú stopu. A nad časovou osou videa sa zobrazí náhľad videa.

Fotografické a video súbory je možné zo spodnej časti pretiahnuť myšou do obrazovej stopy alebo použiť tlačidlá Pridať vybrané obrázky a Pridať všetky obrázky. Pre výber viacerých fotiek stačí pri vyberaní myšou pridržať tlačidlo Ctrl. Klávesa Shift spolu s označením prvého a posledného snímku vyberie automaticky snímky, ktoré sa nachádzajú medzi týmito fotkami.

Obrázky je možné vložiť ako samostatné položky alebo ako časozber. Táto možnosť sa ponúka v okne Vloženie viac obrázkov, ktoré sa otvorí v prípade pridávania viacerých obrázkov. Zatiaľ čo u časozberu je možné nastaviť dĺžku trvania obrázku, tak u samostatných položiek možno ihneď nastaviť dobu trvania, prechodový a pan&zoom efekt (metóda priblíženia a posunu) a ich silu.

Pre pridanie zvuku do videa slúži samostatná zvuková stopa. Hudobné súbory formátu MP3, WAV, AAC alebo FLAC je možné pridať z menu, ktoré sa nachádza v ľavej časti časovej osi pod ikonoIkona.
. Tu je možné tiež vypnúť hudbu alebo zvukovú stopu celú zmazať.

Ikona. pridanie zvukovej alebo obrazovej stopy.
Ikona. novo vkladaná snímka neprepíše existujúcu snímku v obrazovej stope, ale zaradí sa pred snímku.
Ikona. novo vkladaná snímka prepíše existujúcu snímku v obrazovej stope.
Ikona. vkladaná snímka sa prichytí k existujúcim snímkam.

Strih videa – pre orezanie videa stačí kliknúť na konkrétny klip v obrazovej stope a posunúť hrany na jeho začiatku alebo konci. Po kliknutí na časovú linku program označí presné miesto v klipe a zobrazí ikony:

Ikona. odstrihne celú časť naľavo od označeného bodu
Ikona. rozdelí v označenom mieste klip na dve polovice
Ikona. odstrihne celú časť napravo od označeného bodu

Obrazová stopa – pod ikonou Ikona. v obrazovej stope nájdete možnosti pre vypnutie zvuku, zmazanie stopy a schovanie alebo zobrazenie stopy. Mieru intenzity zobrazenia snímok v stope je možné ovplyvniť pomocou posuvníka vedľa ikony Ikona. a podobne funguje spodný posuvník, ktorým nastavíte hladinu zvuku u videu.

Panel nástrojov

Pre možnosť nastavenia vlastností snímky je potrebné označiť snímku a potom v pravom paneli nástrojov v časti Parametre klipu – obrázok. Ikony Ikona. a Ikona. určujú, či sa má obrázok po stranách doplniť farbou pozadia (Vsadiť celý) alebo či sa má obrázok zväčšiť a orezať (Vyplniť snímku). Ikona Ikona. zmaže vybranú snímku alebo snímky.

Dĺžka klipu – voľba Trvania nastaví dobu vo formáte (h:m:s:FPS), po ktorú bude zobrazený obrázok. Prvá časť tohto parametra určuje počet hodín, minút a sekúnd (h:m:s), číselná hodnota najviac vpravo určuje počet snímok videa, po ktorú je zobrazená fotografia.

Pre vytvorenie rozjasnenia na začiatku alebo stmavenia na konci je potrebné nastaviť možnosti Rozjasňovanie začiatku a Stmievanie konca. Jednoduché Pan&Zoom efekty (Priblížiť, Oddialiť, Panorama zľava, Panorama sprava) pre označené snímky je možné nastaviť v časti Efekty.

V prípade viacerých označených snímok je v paneli nástrojov k dispozícii ešte možnosť Vytvoriť časozber.

Ak miesto obrázku označíte klip, tak v nástrojovom paneli okrem vyššie spomenutých možností nájdete ešte možnosti nastavenia dĺžky klipu – Počiatočná snímka, Koncová snímka a nastavenie prelínania zvuku na začiatku a na konci klipu – Zosilniť začiatok a Zoslabiť koniec.

Prechodové efekty

Pre pridanie prechodových efektov medzi snímkami vyberte funkciu Pridať prechodový efekt (ikona Ikona. v nástrojovom paneli). Z ponuky zvolíte požadovaný efekt a myšou ho pretiahnete medzi klipy v obrazovej stope. Zelene označený efekt v obrazovej stope ide upraviť kliknutím a úpravou jeho parametrov v nástrojovom paneli.

Vkladanie textu do videa

Do videa je možné pridať text podľa niektorej z predpripravených šablón. Ľahko tak vytvoríte záverečné titulky alebo popisky k snímkam. Po kliknutí na ikonu Ikona. v nástrojovom paneli vyberiete vhodnú šablónu a pretiahnete ju myšou do obrazovej stopy. Výberom textového poľa v obrazovej stope sa aktivuje možnosť nastavenia Parametre klipu – Text. Rovnako ako u označených snímkach je tu možné nastaviť dĺžku klipu a čas prelínania obrazu. Textové pole slúži pre vloženie textu, ktorého parametre ako písmo, veľkosť, farba, riadkovanie a odsadenie je možné nastaviť pod textovým polom. Parameter Okraj snímky nastaví odsadenie okrajov snímky, Šírka slúži k zmenšeniu šírky textového poľa (predvolená hodnota 100) a Odsadenie textu odsadí text od okrajov snímky.

Vľavo od ikony pre pridanie textu sú na nástrojovej lište ďalšie ikony pre prácu so súbormi. Ikona Ikona. odstráni všetky nastavenia a položky z obrazovej a zvukovej stopy, Ikona. pridá všetky obrázky z aktívnej zložky a Ikona. pridá iba vybrané obrázky.

Vpravo hore v paneli nástrojov je možné projekt videa uložiť pomocou ikony Ikona. pre ďalšie použitie. Uložené projekty nájdete na hlavnej stránke Vytvoriť. Video uložíte pomocou zeleného tlačidla Export. Uloženie videa prebieha na pozadí, aktuálny stav je možné zistiť v sekcii Oznámenie – viď symbol zvončeka.

Více informací

Jak na video v ZPS X – 1. díl

Jak na video v ZPS X – 2. díl

Vylepšená úprava videí v ZPS X: stříhejte jako profík snadno a rychle

Stříhání videa na pár kliknutí? Ukážeme vám, jak na to