Inštalácia programu

Pred inštaláciou programu sa uistite, že konfigurácia vášho počítača zodpovedá aspoň minimálnym systémovým požiadavkám a ste pripojení k internetu. Pripojenie k internetu je nutné z toho dôvodu, že inštalačný súbor má iba minimálnu veľkosť a potrebné inštalačné dáta sa sťahujú v priebehu inštalácie.

Na úvodnej inštalačnej obrazovke vyberiete jazyk inštalačného procesu a Zoner Photo Studia X a stlačením tlačidla Pokračovať spustíte inštalačný proces.  Na rozdiel od starších verzií sa program už neinštalujte do priečinka Program Files ale do profilu používateľa. V prípade, že počítač využíva viac užívateľov a každý má svoj profil, tak potom je potrebné inštalovať Zoner Photo Studio X do každého profilu zvlášť. Po inštalácii program Zoner Photo Studio X spustíte ikonou na ploche.

Pokročilé nastavenia inštalácie – tu môžete nastaviť, či chcete importovať nastavenia z predchádzajúcej verzie a či chcete odinštalovať staršiu verziu programu.

64-bitová verzia

Inštalačný program obsahuje obe verzie programu Zoner Photo Studio, 32-bitovú a 64-bitovú. Jednotlivé verzie sa nainštalujú podľa operačného systému, ktorý máte nainštalovaný v počítači. V ponuke Štart a na ploche Windows sa umiestni zástupca na spustenie programu. 64-bitovú verziu programu možno rozpoznať podľa textu x64 v titulkovom pruhu spusteného programu.

Výhody a limitácie 64bitovej verzie

64bitová verzia prináša oproti 32bitové zrýchlenie behu programu a možnosť pracovať s väčšími obrázkami. Na druhej strane má obmedzenia, vyplývajúce z nekompatibility niektorých technológií. V 64bitové verzii programu nie je možné použiť 64bitové zásuvné moduly 8BF.

Zmena jazykovej verzie programu

Jazykovú verziu programu je možné zmeniť aj po nainštalovaní programu. Je potrebné spustiť inštalačný súbor a v menu vybrať voľbu Zmeniť jazyk programu. Týmto dôjde k zmene jazyka programu, avšak Katalóg zostane v pôvodnej jazykovej verzii.

Více informací

Jak spustit Zoner Photo Studio X na Macu