Retušovacie nástroje [J]

Umožňuje retušovať vady v obrázku, a to pomocou retušovacieho štetca Ikona., klonovacej pečiatky Ikona. , alebo klonovanie štruktúry Ikona.Klonovacia pečiatka prenáša celý obraz zo zdroja do cieľa, Klonovanie štruktúry a Retušovací štetec prenesú iba štruktúru zdroja, retušovací štetec ale navyše zjednotí podklad v cieli. Zdrojovú oblasť vyberiete myšou pri súčasnom stlačení klávesy [Ctrl], prípadne je možné nechať nájsť zdrojovú oblasť automaticky zaškrtnutím voľby Automaticky hľadať zdrojovú oblasť.

Štandardne s každým stlačením ľavého tlačidla myši vzniká nový ťah štetca Ikona., prepnutím do módu Pridať ťah štetca Ikona. alebo Odstrániť z ťahu štetca Ikona. Možno upravovať aktuálny ťah štetca. Módy možno dočasne meniť pomocou klávesov [Shift] a [Alt]. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to možno ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona..

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.

Viac informácií

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat