Chromatická vada

Na opravu fotografií s chromatickou vadou je vhodná funkce Upravit | Vylepšit | Chromatická vada [Ctrl+Shift+A].

Chromatická vada (aberace) je jev, který vzniká z více příčin, jednou z nich je nestejný lom světelných paprsků různé vlnové délky. Na snímcích se projevuje nejčastěji fialovou, někdy též zelenou nebo modrou rozpitou konturou v místě s velkým kontrastem. Zoner Photo Studio nabízí velmi snadno ovladatelný nástroj pro odstranění této chyby.

Pokud se chromatická vada uprostřed obrazu nenachází a směrem ke krajům se zvětšuje, můžete pro její potlačení použít ovládací prvky „Červená – zelená“ a „Modrá – žlutá“, kterými ovlivníte vzájemné posunutí barevných složek vůči sobě a vadu potlačíte.

Pokud se chromatická vada projevuje jinak, nebo pokud výše uvedené ovládací prvky nedostačují pro její dostatečné potlačení, můžete aktivovat volbu Potlačit zvolenou barvu, která vám umožní selektivní potlačení vybrané barvy v obraze se zvolenou tolerancí.