Ověřit digitální podpis

Volba Informace | Digitální podpis | Ověřit digitální podpis provede kontrolu charakteristiky obrazu s aktuální charakteristikou vloženou do podpisu obrázku v době podpisu. Tuto operaci lze provést i poklepáním na ikonku stužky, zobrazenou v malém náhledu obrázku, ve kterém byla zjištěna přítomnost digitálního podpisu.

Možnostech [Ctrl+M] na záložce Certifikáty pro podpis jsou další volby řídící ověření podpisu. Ověřovat zneplatnění certifikátu vyžaduje připojení na Internet, proto může být vhodné jej vypnout. Volba Kontrolovat zneplatnění pouze u podpisového certifikátu zabrání kontrole celé hierarchie certifikátů.