Formát RAW

ZPS X umí pracovat s celou řadou tzv. RAW formátů, pro které využívá Interní způsob zpracování RAWu. Pro soubory RAW, které neumí ZPS X zobrazit pomocí této metody je možné využít jiný způsob zpracování RAWu, např. instalací nástroje Adobe DNG Converter.

Máte-li na svém počítači nainstalovaný Adobe DNG Converter ve standardním umístění, pak program Zoner Photo Studio X automaticky detekuje tento nástroj a aktivuje dodatečná nastavení pro použití tohoto nástroj v ZPS X.
DNG Converter pracuje v ZPS X tak, že při načítání plných dat z RAWu dojde k dočasnému převodu obrazových dat do formátu DNG, se kterým umí ZPS X zpracovat

Ikona. je-li DNG Converter v jiném než standardním umístění ( C:\Program files\Adobe\Adobe DNG Converter\ ), můžete jej vyhledat manuálně
POZOR: Častou chybou při propojení DNG Converteru a ZPS X je, že uživatelé odkazují přímo na stažený instalátor DNG Converteru. Tento soubor je nutné nejprve spustit a provést samotnou instalaci DNG Converteru.

Ikona. zruší cestu k DNG Converteru a vrátí dodatečná nastavení na “Interní zpracování”

Parametr Při konverzi do DNG převést na lineární obraz určuje, zda je tzv. demosaicing proveden již v DNG konvertoru nebo až dodatečně v modulu Vyvolat.

ZPS X ukládá informace o použitém režimu načítání RAW souborů do metadat fotografie.
Režim načítání neupravených RAW souborů – z nabídky je možné vybrat způsob zpracování RAW souborů, které nemají úpravy z modulu “Vyvolat”.
Režim načítání RAW souborů upravených ve starších verzích ZPS X – z nabídky je možné vybrat způsob zpracování RAW souborů, které byly upraveny ve starších sestaveních Zoner Photo Studia s použitím úprav “Vyvolat”.
Režim zpracování RAWu lze změnit z kontextové nápovědy, kterou lze vyvolat pravým tlačítkem myši, nebo v modulu Správce | Informace | Úpravy Vyvolat | Režim načítání RAW souborů.

V miniaturách se mohou objevit následující upozornění

Ikona. tento formát fotografie pravděpodobně nebude možné zpracovat za pomocí Interního zpracování pro formát RAW.
Ikona. – Fotografie byla zpracována za pomocí DNG Converteru, který není nainstalován, nebo propojen se ZPS X..

Více informací k upozornění získáte použitím dvojkliku na zobrazený symbol v miniatuře

Další informace

Vlastnosti formátu RAW

Jak propojit Adobe DNG konvertor se Zoner Photo Studiem

Proč vypadá RAW v ZPS jinak a co s tím?

Proč má RAW někdy jiné barvy než JPEG?