Kalendář

Dejte si pozor na to, aby soubory v projektu byly v barevném prostoru sRGB. Za barevné odchylky způsobené tím, že soubory byly v jiném barevném prostoru, bohužel nemůžeme odpovídat.

Na výběr jsou čtyři formáty kalendářů, které jsou k dispozici vždy na výšku nebo na šířku:

  • A4 jednoměsíční
  • A4 dvouměsíční
  • A3 jednoměsíční
  • A3 dvouměsíční
  • A5 měsíční stolní
  • A5 týdenní stolní – pouze na šířku
  • 30 x 14 cm týdenní stolní – pouze na šířku
  • 30 x 14 cm čtrnáctidenní stolní – pouze na šířku
  • HD A3 jednoměsíční
  • Vlastní…

Vlastní formát umožňuje nastavit parametry podle toho, co podporuje připojená tiskárna a případně je možné zadat všechny rozměry ručně.

Pro každý typ kalendáře je připraveno množství šablon v sekci Šablony.

Šablony projektu – zde si můžete vybrat rozvržení stran kalendáře, barvu barevného pozadí, barvu a font písma. 

Parametry kalendáře – dělí se na Obecné, Roky, Měsíce a Dny.

Obecné dovoluje vybrat Rok a Počáteční měsíc, Jazyk (pro určení jmen měsíců a dní) a První den v týdnu.

Roky, měsíce, dny – nastavení velikosti, barvy, zvýraznění a kurzívy písma. V případě dnů je možné nastavit, zda se mají zobrazovat názvy dnů a barevně odlišit významné dny a svátky.

Rozložení strany ovlivňuje rozložení obrázků a textů na označené stránce. Na výběr je rozložení rámce s 0 až 9 obrázky na stránce. Rozložení stránky může být nastavené pro každou stránku Kalendáře zvlášť. V případě více označených stránek dojde k změně rozložení u všech označených stránek.

Rozložit na samostatné objekty – na označených stranách se změní ukotvené obrázky na Volné obrázky, se kterými je možné volně pohybovat. Rozložení strany se následně mění na  výchozí s počtem ukotvených fotek “0”.

Režim vsazování fotek umožňuje upravit rozložení stany a způsob zarovnání vkládaných fotografií.

V části Styl rozložení je k dispozici 16 přednastavených stylů rozložení stránky. Každý ze stylů je určen nastavením vnějšího a vnitřního rámu obrázku. U vnějšího rámce lze nastavit barvu pozadí rámu, krytíšířku a odsazení obrázků. Vnitřní rám je definován barvou pozadí, krytím, šířkou a zaoblením, které je vhodné pro nastavení oblých rohů obrázku. Tlačítko Nastavit všem (výchozí pro projekt) nastavení vybraný styl rozložení pro všechny stránky v projektu.

Další informace

Potěšte své blízké originálním vánočním dárkem. Vytvořte vlastní kalendář