Odeslat e-mailem

Volbou v nabídce Publikovat | Odeslat e-mailem… [Ctrl+Shift+M] se vybrané soubory v okně Průzkumník upraví podle nastavení a připraví k odeslání.

Plnobarevné obrázky je možné zmenšit nebo konvertovat do JPEG. Použitím Zmenšit True Color obrázky na velikost dojde k zmenšení obrázků větších než jsou zadané hodnoty na nastavené. Nastavené hodnoty jsou chápany jako maximální v obou směrech – pokud jedna překročí je druhá dopočítána vždy tak, aby byl zachován poměr stran. Volba Konvertovat True Color obrázky na JPEG změní formát obrázku (pokud je to potřeba) a znovu uloží obrázek se zadanou kvalitou komprese. Obrázky typu GIF a jiné paletové obrázky tato funkce ignoruje.

Dalším krokem je volitelná komprese všech vybraných souborů. Při zaškrtnutí Přílohy komprimovat ZIPem budou všechny soubory před odesláním uloženy do souboru se zadaným jménem s nastavenou kompresí.

Poslední položka Upozornit na velikost dovoluje nastavit si kontrolu meze, při které bude Zoner Photo Studio upozorňovat na překročení velikosti přílohy. Pokud se tak stane, upozorní na tuto skutečnost a dovolí buď pokračovat, nebo se vrátit zpět do dialogu a změnit nastavení odesílání.

Parametr Konvertovat obrázky s profilem do sRGB určuje, zda budou obrázky v barevných profilech než je sRGB převedeny do tohoto „univerzálního“ prostoru.

Vlastní odeslání je možné provést několika způsoby:

  • K přetažení do e-mailu
  • Do schránky Windows
  • Zaregistrovaným MAPI klientem

Volba K přetažení do e-mailu připraví přílohy a uloží je do dočasné složky. Po stisku tlačítka se objeví okno s obálkou a z něj je možné přílohy přetáhnout myší do konkrétního e-malu. Tento způsob je univerzální a měl by fungovat s naprostou většinou mailových klientů i e-mailových služeb poskytovaných v internetovém prohlížeči.

Volba Do schránky Windows připraví přílohy, uloží je do dočasné složky a do schránky uloží odkaz na tyto soubory. Potom je možné si otevřít libovolné okno schopné přijmout soubor – např. nový e-mail nebo dokonce libovolnou složku v průzkumníku Windows a pomocí [Ctrl+V] (případně v menu Úpravy | Vložit) do něj soubor(y) vložit. Dočasné soubory budou automaticky smazány při ukončení programu Zoner Photo Studio, dočasně ušetřeny jsou pouze soubory, na které je ve schránce ještě odkaz.

Poslední volba Zaregistrovaným MAPI klientem funguje pouze s plnohodnotným e-mail klientem. Jde o specializovaný poštovní program, který  musí podporovat rozhraní MAPI. Webové služby toto rozhraní neposkytují, proto jim nelze předat přílohy pomocí této funkce. Výchozí e-mailový klient se vybírá v ovládacích panelech Windows pomocí nabídky Přístup a výchozí nastavení programů.