Odeslat e-mailem

Volbou v nabídce Publikovat | Odeslat e-mailem… [Ctrl+Shift+M] se vybrané soubory v okně Průzkumník předají vašemu poštovnímu programu, který je vloží do přílohy nové zprávy. Před odesláním je možné na obrázky a další soubory aplikovat několik postupů.

Poštovní program musí být aplikace podporující rozhraní MAPI. Webové služby toto rozhraní neposkytují, proto jim nelze předat přílohy pomocí této funkce.

Plnobarevné obrázky je možné zmenšit nebo konvertovat do JPEG. Použitím Zmenšit True Color obrázky na velikost dojde k zmenšení obrázků větších než jsou zadané hodnoty na nastavené. Nastavené hodnoty jsou chápany jako maximální v obou směrech – pokud jedna překročí je druhá dopočítána vždy tak, aby byl zachován poměr stran. Volba Konvertovat True Color obrázky na JPEG změní formát obrázku (pokud je to potřeba) a znovu uloží obrázek se zadanou kvalitou komprese. Obrázky typu GIF a jiné paletové obrázky tato funkce ignoruje.

Dalším krokem je volitelná komprese všech vybraných souborů. Při zaškrtnutí Přílohy komprimovat ZIPem budou všechny soubory před odesláním uloženy do souboru se zadaným jménem s nastavenou kompresí.

Poslední položka Upozornit na velikost dovoluje nastavit si kontrolu meze, při které bude Zoner Photo Studio upozorňovat na překročení velikosti přílohy. Pokud se tak stane, upozorní na tuto skutečnost a dovolí buď pokračovat, nebo se vrátit zpět do dialogu a změnit nastavení odesílání.

Alternativou k odeslání e-mailem je odeslání Do schránky. Při použití tohoto tlačítka se připravené soubory uloží do dočasné složky a do schránky se vloží odkazy na ně. Potom je možné si otevřít okno schopné přijmout soubor – např. nový e-mail nebo libovolnou složku a pomocí [Ctrl+V] (případně v menu Úpravy | Vložit) do něj soubor(y) vložit. Dočasné soubory budou automaticky smazány při ukončení programu Zoner Photo Studio, dočasně ušetřeny jsou pouze soubory, na které je ve schránce ještě odkaz.

Parametr Konvertovat obrázky s profilem do sRGB určuje, zda budou obrázky v barevných profilech než je sRGB převedeny do tohoto „univerzálního“ prostoru.

Výchozí e-mailový klient vyberete v ovládacích panelech Windows pomocí nabídky Přístup a výchozí nastavení programů z okna funkce Přidat nebo odebrat programy.