HDR a histogram

Zapnutím HDR režimu se histogram vertikálně rozdělí na dvě poloviny. Levá polovina reprezentuje standardní dynamický rozsah obrázku (6 EV) a pravá polovina reprezentuje vysoký dynamický rozsah obrázku ve světlech.

Jelikož současné HDR monitory dokážou vysvítit až dodatečné 4 EV, pravá polovina histogramu je dále vertikálně rozdělena na čtyři části, z nichž každá označuje jedno EV.

Ve spodní části histogramu je horizontální linie, která v levé části zobrazuje gradient přecházející z černé do bílé. V pravé části již není gradient, ale bílá linie, která označuje, kolik EV je daný monitor schopný vysvítit. 

Tento monitor dokáže zobrazit +0,5 EV.

Tento monitor dokáže zobrazit +2,5 EV.

Červená linie reprezentuje HDR data v obrázku, které monitor není schopný vysvítit. Pokud uživatel zapne HDR režim na SDR monitoru, v celé pravé části histogramu bude červená linie indikující, že daný monitor není schopen zobrazit HDR obsah. Na tuto skutečnost upozorňuje i ikona rudého vykřičníku v pravém dolním rohu histogramu.