Najdi a nahraď

Pomocí této funkce můžete nahradit řetězec jiným ve všech vybraných polích. Funkce se hodí například pro opravy špatně zadaných řetězců nebo pro hromadnou změnu jazyka popisu v některých polích.

Funkci spustíte volbou Informace | Najdi a nahraď… [Ctrl+Shift+K] v nabídce okna Průzkumník.

Otevře se dialog pro hromadné úpravy ve veškerých textech uložených ve fotografiích pomocí metody „najdi a nahraď“. Ve sloupci v levé části je možné si zvolit, které textové položky ve fotografiích se mají Prohledávat. Do polí NajítNahradit se vepisuje text, který má být zaměněn. Volba Pouze celá slova určuje, zda se má nebo nemá provádět výměna, když není obsah pole Najít v textu samostatně, ale je součástí nějakého slova. Volba Rozlišovat malá a VELKÁ řídí, zda se má ignorovat velikost jednotlivých znaků. Volba Procházet texty v obrázku ručně určuje, zda bude nahrazení provedeno automaticky, nebo zda budete na celý proces dohlížet obrázek po obrázku. Je-li tato volba povolena, pak jsou aktivována tlačítka Najít, NahraditNahradit vše, kterými potvrzujete každý krok náhrady. Tlačítko Aplikovat (a případně Aplikovat na vše při výběru více obrázků) při spodním okraji dialogu provede vlastní nahrazení a uložení modifikovaného souboru.

Upozornění

Funkce Najdi a Nahraď mění nevratně textové informace uložené v obrázku.