Režim Náhled

Tento režim je určen pro rychlé zobrazení náhledu obrázku vybraného (označeného) ve filmovém pásu. Pro rychlé prohlížení detailů zobrazeného obrázku lze použít ovládání měřítka zobrazení myší. Ve výchozím stavu je obrázek zobrazen celý, po kliknutí a držení levého tlačítka se zobrazí obrázek v měřítku 100 % (1:1). Tažením myši lze obrázek posouvat. Po puštění levého tlačítka myši se opět zobrazí celý obrázek.

Měřítko lze také měnit pomocí tlačítka v panelu nástrojů nad oknem s náhledem nebo pomocí klávesových zkratek.

Režim Náhled také slouží pro zobrazení náhledů vícero obrázků najednou a je tedy možné ho využít i pro porovnávání obrázků.

V panelu nástrojů jsou následují ovládací prvky:

 • Ikona. Rychlý náhled – umožňuje volbu mezi načítáním v plně kvalitě a rychlým náhledem v nižší kvalitě. V případě volby Rychlý náhled bude aktivní možnost Při měřítku 1:1 nahrát plnou kvalitu. V případě volby Plná kvalita lze nastavit, zda chcete načíst Rychlý náhled pro více souborů.
 • Posuvník s měřítkem pro plynulou změnu měřítka.
 • Ikona. Normální velikost (1:1) [Num *] – nastaví měřítko 100 %.
 • Ikona. Vsadit celý [Num 0] – zobrazí celý obrázek.
 • Ikona. Vsadit kratší stranu [Num .] – vsadí kratší stranu obrázku, obrázkem lze pak posouvat jenom v jednom směru, vhodné např. pro prohlížení panoramat.
 • Ikona. Zamknout měřítko [Num /] – nastavené měřítko zůstane zachováno i po přechodu na jiný obrázek.
 • Ikona. Synchronizovat měřítko – pokud je v náhledu zobrazeno více souborů, bude se měřítko synchronizovat ve všech náhledech.
 • Ikona. Možnosti náhledu – umožňuje definovat způsob zobrazení náhledu a parametry, jenž ovlivňují jeho chování.

Ikona. Možnosti náhledu

Rozložení více náhledů poskytuje na výběr režimy Automaticky | Vedle sebe | Nad sebou.

Volbou Ovládání kolečkem myši lze nastavit chování náhledu při točení kolečkem myši – lze buď přecházet na další nebo předchozí obrázek, nebo měnit měřítko obrázku. Pokud bude při točení kolečkem myši stisknuta klávesa [Ctrl], bude se vždy měnit měřítko obrázku.
Při zapnuté volbě Pamatovat přiblížení můžete u daného obrázku jedním kliknutím levého tlačítka myši přepínat mezi přiblížením Vsadit celý a vámi zvoleným přiblížením, které jste použili jako poslední.
Zapnutím volby Zvětšovat malé obrázky zařídíte, že menší obrázky pokryjí celou plochu okna Náhledu nebo Prohlížeče.
Zapnutím volby Zobrazovat průhlednost u průhledných obrázků uvidíte průhledné části obrázku vyplněné čtverečkovým vzorem.
Volba Po posledním obrázku přejít na první umožňuje při prohlížení fotek plynule začít prohlížet celou složku od začátku, když dorazíte na konec složky.
Pokud máte zapnutou volbu Po změně hodnocení nebo značky přejít na další, pokud v režimu Náhled při prohlížení fotek přidáte k fotce hodnocení nebo barevnou značku, program automaticky přejde na následující obrázek ve složce.
Volbou Zobrazit informace a ovládání můžete zobrazit nebo zakázat zobrazení všech informací, které jste si nadefinovali v Nastavení informací náhledu.
Nastavení zobrazených informací poskytuje rozšířené možnosti zobrazování informací náhledu.

Zobrazení více souborů

Pokud je ve filmovém pásu vybráno více souborů, zobrazí se v náhledu až 9 obrázků. Po najetí myší na obrázek se objeví další ovládací prvky:

 • vlevo nahoře – připnutí souboru
 • vpravo nahoře – odebrání souboru z výběru
 • vlevo dole – hodnocení, dočasné otočení vlevo/vpravo, smazání obrázku
 • vpravo dole – barevné značky

Ve výchozím stavu se mění měřítko synchronizovaně u všech náhledů, toto chování lze vypnout tlačítkem v panelu nástrojů.

Pomocí stisknuté klávesy SHIFT a kolečka myši je možné při náhledu na více fotografií upravit měřítko pro konkrétní z nich.

Připnutí obrázku

Připnutí obrázku (Ctrl + Shift + P) je vhodné například při výběru nejlepší fotografie z nafocené série. Při připnutí se obrázek umístí v náhledu vlevo a vybere se následující obrázek. Pak lze pomocí klávesnice procházet další obrázky a srovnávat je s připnutým.

Při připnutí jiného obrázku se tento umístí vlevo místo původně připnutého. Obrázek lze odepnout opětovným kliknutím na ikonu vlevo nahoře nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+U.

Více Informací

Nevíte, jak vybrat tu nejlepší fotku? Pomůže vám Multiselekce