Nastavení zobrazených informací

Tento dialog poskytuje komplexní možnosti úpravy informací, které se kolem fotografie zobrazují v různých částech prostředí ZPS X.
Okno Konfigurace umožňuje zvolit, na kterou část prostředí ZPS X se úpravy vykonané v tomto dialogu budou vztahovat. K dispozici jsou možnosti Správce – náhled jednoho obrázku, Správce – plný náhled jednoho obrázku, Správce – druhý náhled jednoho obrázku, Správce – náhled více obrázků, Správce – plný náhled více obrázků, Správce – druhý náhled více obrázků, Vyvolat – náhled jednoho obrázku, Vyvolat – plný náhled jednoho obrázku, Vyvolat – druhý náhled jednoho obrázku, Vyvolat – náhled více obrázků, Vyvolat – plný náhled více obrázků, Vyvolat – druhý náhled více obrázků, Prohlížeč a Promítání.

Pozadí náhledu umožňuje změnit barvu a odsazení. Pokud je u barvy zaškrtnuté políčko Automatická, pozadí má předvolenou barvu dle nastaveného témata v Možnosti | Vzhled. Po odškrtnutí tohoto políčka je možné barvu změnit na libovolnou jinou.
Pokud je políčko Automatické zaškrtnuté u odsazení, východisková hodnota je 16. Manuálními úpravami této hodnoty se okraje obrázku buď přiblíží k okraji dostupné plochy, nebo se oddálí.

Možnost Zobrazit bublinovou nápovědu umožní vložit informace do bublinové nápovědy. Ikona Ikona. otevře nabídku několika rychlých voleb, které do bublinové nápovědy lze vložit. Pokud rychlé volby nejsou dostačující, poslední volba Upravit metadatové tokeny umožňuje vstoupit do dialogu rozšířených možností úprav metadatových tokenů.

V levé části dialogu je obdélník, který reprezentuje fotografii a její okolí. Možnosti kolem obdélníku se mění podle toho, kterou část prostředí se snažíte upravit. V možnostech Správce – náhled jednoho obrázku, Prohlížeč a Promítání se nad a pod obdélníkem nachází ikony plus, kterými je možné přidat další řádek. Při přidávání dalšího řádku je možné zvolit, kolik bude v řádku sloupců, tzn. jestli se řádek rozdělí na další samostatní segmenty. Obsah každého sloupce je možné editovat zvlášť. Maximální počet sloupců v jednom řádku jsou tři.
V možnostech Správce – plný náhled jednoho obrázku, Správce – náhled více obrázků, Správce – plný náhled více obrázků, Vyvolat – náhled jednoho obrázku, Vyvolat – plný náhled více obrázků, Vyvolat – náhled více obrázků a Vyvolat – plný náhled více obrázků není možné přidat další řádek, je pouze možné editovat obsah již existujících řádků.

Po najedení myši na vytvořený řádek se vpravo vedle řádku objeví čtyři ikony.
Ikona. – umožňuje změnit počet sloupců v již vytvořeném řádku.
Ikona. – umožňuje posunout pořadí řádku o jedno výš.
Ikona. – umožňuje posunout pořadí řádku o jedno níž.
Ikona. – smaže celý řádek.

Pro editování obsahu řádku je nutné kliknout do některého ze segmentů řádku. Tím se aktivují další možnosti v pravé části dialogu.
Obsah prvku umožňuje změnit aktuální obsah a nebo nastavit obsah prázdného segmentu. Ikona Ikona. pak opět umožňuje další úpravy metadatových tokenů. Další volby pak upravují vzhled tohoto prvku – typ, barva a velikost písma, pozadí textu…

Poslední možností dialogu je Preset. Tato funkce umožňuje uložit si několik variant nastavení a pojmenovat si je, aby bylo možné jednoduše mezi nimi střídat podle potřeby.