Generovat seznamy

Volbou Informace | Operace s Informacemi | Generovat seznamy v nabídce okna Průzkumník vytvoříte textový soubor se seznamem souborů a jejich vlastnostmi ve vámi definovaném tvaru. Po výběru souborů vyberete typ výstupu a nastavíte vhodný formátovací řetězec.

Volba Vkládat jména složek umožňuje do výstupu zahrnout i jednotlivé složky. Pokud obsahuje výstup složky i soubory, pak je jméno předsazeno třemi hvězdičkami. Jména složek na rozdíl od souborů nepodléhají zpracování formátovacího řetězce.

Při typu výstupu Generovat HTML tabulku bude vygenerována HTML stránka, ve které budou data umístěna do jednoduché tabulky vhodné pro import v jiných programech a další zpracování. Pozice pole {TAB} ve formátovacím řetězci zde určuje hranici sloupce.

Volba Uložit do souboru řídí, zda se bude výsledný seznam ukládat do vámi určeného souboru (je možné použít i relativní cestu např. „..\seznam.txt“), nebo do dočasné složky.

Pokud je seznam generován do dočasné složky, pak je po skončení operace automaticky otevřen v zaregistrovaném programu: text standardně v Poznámkovém bloku (Notepad) a HTML pomocí internetového prohlížeče tj. standardně Internet Explorer.