Katalog

Katalog je výchozím místem pro pohodlnou práci s fotoarchivem a nachází se v Navigátoru ve všech modulech programu. Po přidání složek s fotkami do Katalogu jsou automaticky na pozadí do indexu Katalogu načítány miniatury obrázků a metadata. Načítání je indikováno modrou barvou symbolu ozubeného kola v Navigátoru u položky Katalog. Načítání na pozadí lze ovládat pomocí voleb z kontextové nabídky na stejné položce:

 • Aktualizovat Katalog – aktualizuje složku katalogu podle nastavených pravidel v Možnosti | Katalog. Složka je nejdříve katalogizována a potom následuje automatické přednačítání náhledů Katalogu. Volba Plný výkon v oznamovací části (ikona zvoneček) zajistí maximální využití prostředků PC a neumožní tak jakoukoliv jinou práci na PC po dobu přednačítání. Přednačítání přerušíte pomocí volby Odložit a znovu spustíte pomocí volby Pokračovat v přednačítání. Pokud nebudete v přednačítání pokračovat, tak se automaticky spustí druhý den po přerušení.
 • Najít chybějící soubory – Funkce provádí rychlou katalogizaci souborů pro potřeby vyhledávání. Narozdíl od Akrualizace Katalogu nevytváří náhledy a je rychlejší
 • Zobrazovat počty souborů ve složkách – funkci lze aktivovat z kontextového menu na položce “Katalog”. Povolením této funkce se u složek v katalogu zobrazí počet indexovaných souborů včetně podsložek. Tento počet nemusí odpovídat počtu zobrazených položek v modulu “Správce”, které mohou být ovlivněny funkcemi, jako je filtrování zobrazení, seskupování RAW+JPEG apod.

Ikona Ikona. na pravé straně vedle názvu složky umožňuje vybrat mezi jednorázovým prioritním spuštěním načtením náhledů pro zvolenou složku a načtením včetně 1:1 náhledů. Pro práci s online soubory na OneDrive je možné povolit jejich stažení na disk. Po najetí myší na ikonu Ikona. se zobrazí informace o posledním provedeném přednačtení náhledů. Ikona se stopkami znamená, že načítání je v plánu nebo probíhá.

Načtení miniatur a metadat zajistí rychlé procházení fotografií v Katalogu a umožní Rychlé vyhledávání.

V Katalogu jsou k dispozici tyto sekce:

 • Složky – seznam složek, které jsou přidány do Katalogu. Nastavení složek naleznete v Možnosti | Katalog.
 • Časová osa – zde jsou fotografie roztříděny do virtuálních složek podle data pořízení.
 • Klíčová slova – zde je možné organizovat používaná klíčová slova, zobrazovat obrázky s přiřazenými klíčovými slovy a přiřazovat klíčová slova přetažením na obrázky. Přiřadit klíčová slova lze i přetažením obrázků na klíčová slova do Katalogu v Navigátoru.
 • Lokace – zde jsou fotky s GPS souřadnicemi roztříděny podle textové popisu lokace do stromu podle těchto údajů: Země, Stát/Kraj, Město, Místo.

Rychlé vyhledávání

Stiskem klávesy [Ctrl+F] nebo kliknutím do vyhledávacího pole nad Navigátorem můžete aktivovat Rychlé vyhledávání. Tato funkce funguje pouze na souborech, které byly přidány do Katalogu.

V panelu Rychlého vyhledávání lze zadat následující podmínky:

 • Text – výsledky podle hledaného textu se zobrazují okamžitě při psaní textu do vyhledávacího pole. Lze zvolit Oblast hledání textu – buď se hledá ve všech textových informacích uložených v obrázku, nebo lze vybrat jednotlivou oblast – např. klíčová slova, cesta, popis nebo lokace.
 • Formát – lze nastavit formát pro vyhledávané snímky: RAW, JPEG a Ostatní.
 • Hodnocení – podle hodnocení lze vyhledávat ve třech režimech: Rovno, Menší než, Větší než.
 • Značka – lze vybrat jednu nebo více barevných značek.
 • GPS – GPS souřadnici lze získat jedním ze třech způsobů pomocí tlačítek panelu – z vybraného obrázku, z obrázku ze souboru nebo z mapy. Po výběru GPS souřadnice lze filtrovat obrázky pořízené v zadaném Okolí.
 • Včetně podsložek – pokud je Průzkumník v režimu procházení složek, lze zvolit, že se mají vyhledávat soubory i v podsložkách.

Na konci každé sekce panelu s podmínkami je tlačítko pro uvedení panelu do výchozího stavu. Jednotlivé podmínky filtru lze libovolně kombinovat. Soubory se zobrazí v případě, že vyhovují všem zadaným podmínkám.

Aktuální vyhledávání lze uložit do Oblíbených složek včetně zadaných podmínek.

Přidat složku do Katalogu

Složku do Katalogu přidáte pomocí Přidat Složku v Možnosti | Katalog, z kontextové nabídky Přidat složku do Katalogu u složky v např. Tento počítač nebo přetažením složky pomocí myši nad Složky v Katalogu v pravém panelu.

Odebrat složku v Katalogu

Složku z Katalogu lze odebrat pomocí Odebrat složku z kontextové nabídky složky v Katalogu nebo pomocí volby Odebrat složku pod ikonouIkona. v Možnosti | Katalog.

Další informace

[Infografika] Jak přidat fotkám klíčová slova

Jak pracovat s katalogem v programu Zoner Photo Studio

Jak efektivně třídit fotky z dovolené