Katalog

Katalog je výchozím místem pro pohodlnou práci s fotoarchivem a nachází se v Navigátoru ve všech modulech programu. Po přidání složek s fotkami do Katalogu jsou automaticky na pozadí do indexu Katalogu načítány miniatury obrázků a metadata. Načítání je indikováno modrou barvou symbolu ozubeného kola v Navigátoru u položky Katalog. Načítání na pozadí lze ovládat pomocí voleb z kontextové nabídky na stejné položce:

 • Aktualizovat Katalog – aktualizuje složku katalogu podle nastavených pravidel v Možnosti | Katalog. Složka je nejdříve katalogizována a potom následuje automatické přednačítání náhledů Katalogu. Volba Plný výkon v oznamovací části na horní liště (ikona zvoneček) zajistí maximální využití prostředků PC a neumožní tak jakoukoliv jinou práci na PC po dobu přednačítání. Přednačítání přerušíte pomocí volby Odložit a znovu spustíte pomocí volby Pokračovat v přednačítání. Pokud nebudete v přednačítání pokračovat, tak se automaticky spustí druhý den po přerušení.
 • Najít chybějící soubory – funkce provádí rychlou katalogizaci souborů pro potřeby vyhledávání. Na rozdíl od Aktualizace Katalogu nevytváří náhledy a je rychlejší.
 • Zobrazovat počty souborů ve složkách – funkci lze aktivovat z kontextového menu na položce „Katalog“. Povolením této funkce se u složek v katalogu zobrazí počet indexovaných souborů včetně podsložek. Tento počet nemusí odpovídat počtu zobrazených položek v modulu „Správce“, které mohou být ovlivněny funkcemi, jako je filtrování zobrazení, seskupování RAW+JPEG apod.

Ikona Ikona. na pravé straně vedle názvu složky spustí možnost Přednačíst náhledy.
Ikona Ikona. umožňuje otevřít si dialog Nastavení přednačtených náhledů.

U jednotlivých složek přidaných do Katalogu se mohou vyskytovat čtyři informační příznaky: Ikona., Ikona., Ikona., Ikona.. Více o významu těchto příznaků naleznete v článku Informační příznaky.

Nastavení přednačtení náhledů

Tento dialog umožňuje nastavit si různé režimy načítání náhledů pro obrázky a videa. Pro obrázky jsou k dispozici 4 režimy – Nepřednačítat, Rychlý náhled (s nižším rozlišením), Rychlý náhled 1:1 pro nevyvolané, Rychlý náhled 1:1 pro všechny.

Pojem Rychlý náhled s nižším rozlišením označuje náhledový JPEG s rozlišením 2048 pixelů.
Pojem Rychlý náhled 1:1 označuje náhledový JPEG, který rozlišením odpovídá RAWu. Rychlý náhled 1:1 pro nevyvolané se načte jenom pro RAWy, které ještě nepřešly žádnými úpravami v modulu Vyvolat. Rychlý náhled 1:1 pro všechny se načte i pro fotografie s úpravami Vyvolat.

Pro videa jsou k dispozici 3 režimy – Nepřednačítat, Přednačíst interaktivní miniatury, Přednačíst Chytré videonáhledy.

Pojem Interaktivní miniatury označuje miniatury videí, které se pohybují po interakci s myší. Z každého videa se vybere 360 snímků z celého průběhu videa, které se promítnou, pokud se nad miniaturou pohybuje v horizontálním směru kurzor myši.
Pojem Chytrý videonáhled označuje přednačtený náhled videa, díky kterému se zkracuje načítání souboru do projektu v modulu Video.

Pokud není zaškrtnutá možnost Včetně podsložek, volba se bude týkat jen dané složky. Složky, které se v nadřazené složce nachází, se budou přednačítat podle výchozích nastavení nebo podle individuálního nastavení.

Pro práci s online soubory na OneDrive je možné povolit jejich stažení na disk. Po najetí myší na ikonu Ikona. se zobrazí informace o posledním provedeném přednačtení náhledů. Ikona se stopkami znamená, že načítání je v plánu nebo probíhá.

Načtení miniatur a metadat zajistí rychlé procházení fotografií v Katalogu a umožní Rychlé vyhledávání.

Sekce Katalogu

V Katalogu jsou k dispozici tyto sekce:

 • Složky – seznam složek, které jsou přidány do Katalogu. Nastavení složek naleznete v Možnosti | Katalog.
 • Časová osa – zde jsou fotografie roztříděny do virtuálních složek podle data pořízení.
 • Klíčová slova – zde je možné organizovat používaná klíčová slova, zobrazovat obrázky s přiřazenými klíčovými slovy a přiřazovat klíčová slova přetažením na obrázky. Přiřadit klíčová slova lze i přetažením obrázků na klíčová slova do Katalogu v Navigátoru.
 • Lokace – zde jsou fotky s GPS souřadnicemi roztříděny podle textové popisu lokace do stromu podle těchto údajů: Země, Stát/Kraj, Město, Místo.

Rychlé vyhledávání

Stiskem klávesy [Ctrl+F] nebo kliknutím do vyhledávacího pole nad Navigátorem můžete aktivovat Rychlé vyhledávání. Tato funkce funguje pouze na souborech, které byly přidány do Katalogu.

V panelu Rychlého vyhledávání lze zadat následující podmínky:

 • Text – výsledky podle hledaného textu se zobrazují okamžitě při psaní textu do vyhledávacího pole. Lze zvolit Oblast hledání textu – buď se hledá ve všech textových informacích uložených v obrázku, nebo lze vybrat jednotlivou oblast – např. klíčová slova, cesta, popis nebo lokace.
 • Formát – lze nastavit formát pro vyhledávané snímky: RAW, JPEG, Video a Ostatní.
 • Hodnocení – podle hodnocení lze vyhledávat ve třech režimech: Rovno, Menší než, Větší než.
 • Značka – lze vybrat jednu nebo více barevných značek.
 • GPS – GPS souřadnici lze získat jedním ze třech způsobů pomocí tlačítek panelu – z vybraného obrázku, z obrázku ze souboru nebo z mapy. Po výběru GPS souřadnice lze filtrovat obrázky pořízené v zadaném Okolí.
 • Včetně podsložek – pokud je Průzkumník v režimu procházení složek, lze zvolit, že se mají vyhledávat soubory i v podsložkách.

Na konci každé sekce panelu s podmínkami je tlačítko pro uvedení panelu do výchozího stavu. Jednotlivé podmínky filtru lze libovolně kombinovat. Soubory se zobrazí v případě, že vyhovují všem zadaným podmínkám.

Přidat složku do Katalogu

Složku do Katalogu přidáte pomocí Přidat Složku v Možnosti | Katalog, z kontextové nabídky Přidat složku do Katalogu u složky v např. Tento počítač nebo přetažením složky pomocí myši nad Složky v Katalogu v pravém panelu.

Odebrat složku v Katalogu

Složku z Katalogu lze odebrat pomocí Odebrat složku z kontextové nabídky složky v Katalogu nebo pomocí volby Odebrat složku pod ikonouIkona. v Možnosti | Katalog.

Další informace

[Infografika] Jak přidat fotkám klíčová slova

Jak pracovat s katalogem v programu Zoner Photo Studio

Jak efektivně třídit fotky z dovolené