Informační příznaky

Ikona. – signalizuje, že soubory jsou momentálně přístupné, ale jsou v úložišti, které může být nepřístupné. Příznak se zobrazuje pouze v levém panelu Navigátor, a to u složek, které jsou na cloudovém úložišti (DropBox, OneDrive, Google Drive,…) a které mají nastavené Přednačíst náhledy pro offline použití, pokud je disk připojený. 

Ikona. – signalizuje, že soubor nebo složka je dostupná jen s internetovým připojením a data nejsou uložená na tomto počítači. Příznak se může zobrazovat v levém panelu Navigátor i na souborech a složkách zobrazených v režimu Průzkumník nebo přes filmový pás. V Navigátoru příznak naleznete u složek na Zoneramě a na Zoner Photo Cloudu. V režimu Průzkumník příznak naleznete na souborech, které jsou na externím cloudovém úložišti (DropBox, OneDrive, Google Drive,…) a které nejsou stažené na lokální disk.

Ikona. – signalizuje, že složka nebo soubor je na odpojeném disku. Jakýkoliv soubor s tímto příznakem je pouze uložený náhled, ne skutečný soubor. Příznak se zobrazuje v levém panelu Navigátor i na souborech a složkách v režimu Průzkumník. V Navigátoru ho naleznete u složek v Katalogu, která mají nastavené Přednačíst náhledy pro offline použití, pokud je disk odpojený.

Ikona. – signalizuje problém. Příznak se může zobrazit v levém panelu Navigátor i v režimu Průzkumník na jednotlivých souborech. V Navigátoru se zobrazí u složky v Katalogu, která neexistuje a která je zároveň na disku, který je momentálně dostupný. V Průzkumníku se zobrazí u souboru se špatnou příponou.

Pokud se vykřičník zobrazí u složky v Katalogu, řešením je kliknout na složku pravým tlačítkem myši a zvolit Změnit umístění složky v Katalogu. Je možné také otevřít dialog Možnosti | Katalog, najít problematickou složku tam a kliknout na ikonu tří teček, kde se zobrazí stejná možnost.
Pokud se vykřičník zobrazí u souboru v Průzkumníku, řešením je kliknout na soubor pravým tlačítkem myši a zvolit Opravit příponu souboru.