Značka

Pomocí barevných značek si můžete roztřídit fotografie podle vlastního systému.

Značky můžete k obrázkům přidávat na Panelu pro popis fotek, dále v dialogu Informace | Informace o obrázku [Shift+Enter] na záložce Popis. V nabídce okna Průzkumník Informace | Značka nebo pomocí klávesových zkratek [Shift+1][Shift+9]. Volbou Žádná odstraníte značky z fotografie, klávesová zkratka [Shift+0].

Klávesové zkratky pro používání značek si můžete i přizpůsobit. V okně Možnosti [Ctrl+M] klikněte na možnost Všeobecné. Tam najdete tlačítko Klávesové zkratky. Zobrazí se nové okno a v něm je vlevo nahoře volba Správce. Kliknutím na ni můžete volbu změnit na Značky a zde pak definovat vlastní zkratky.

Pokud má fotografie značku, zobrazuje se na náhledu v okně Průzkumník vpravo dole. Na tomto barevném čtverečku je možné vyvolat kontextovou nabídku s možností změny značky, nebo její odstranění volbou Žádná.

Použité barvy se nastavují v okně Možnosti [Ctrl+M] sekce Značky. Zde si můžete definovat až 9 vlastních barevných značek nebo si vybrat barvy používané v jiných programech. Informace o barvě značky se ukládá jako zobrazený text do XMP.

Více informací

Úklid fotoarchivu: Třídění fotografií pomocí značek a hodnocení