Export

Nedestruktivní úpravy jsou v Zoner Photo Studiu zcela transparentní a budou korektně aplikovány ve všech funkcích, pokud ovšem chcete obrázek přímo použít v jiné aplikaci, je nutné jej vyexportovat. Funkci Export vyvoláte pomocí tlačítka Export, které se nachází v navigační liště režimu Průzkumník a v panelu filmový pás. Přes filmový pás ji lze použít ve všech modulech programu. Pokud je ve filmovém pásu označený jeden soubor, dojde k exportu jednoho souboru. Pokud je ve filmovém pásu označeno více obrázků, bude Export aplikován na všechny označené.
V modulu Správce a Vyvolat je možné tlačítko Export vložit i do pravého panelu programu. Vzhledy panelů nástrojů v programe je možné ovlivnit pomocí dialogu Panely nástrojů v dialogu Možnosti (Ctrl+M) | Všeobecné.

V dialogu Export lze zvolit cílovou složku pro exportované soubory, jejich formát, kvalitu a barevný prostor, dále je možné změnit rozměry obrázku a vybrat, která metadata budou odstraněna. Jednotlivé parametry je možné libovolně modifikovat, případně lze vybrat z několika typických nastavení. Nastavení lze vybrat přímo při vyvolání funkce, a to pomocí šipky vedle tlačítka Export.

Uložená nastavení
Zde najdete několik základních přednastavení exportu a také vaše již uložená nastavení.  Nastavení exportu lze uložit pomocí ikony diskety v pravém horním rohu.  Pro možnost výběru více nastavení současně aktivujte ikonu a potom se u každého nastavení zobrazí zaškrtávací políčko pro výběr nastavení. Detaily zvoleného nastavení najdete v hlavičce každé části.

Umístění
Exportované snímky můžete umístit do stejné složky jako původní obrázky nebo si složku zvolíte pomocí
. Lze vybrat ze stejných složek, které jsou k dispozici v Navigátoru – Oblíbené, Katalog, Zoner Photo Cloud, Zonerama, OneDrive, Disk Google, Tento počítač a Síť.  Kontextové menu u složky umožňuje vytvoření nové složky nebo přejmenování stávající. V případě galerie Zonerama lze nahrávat snímky přímo do podsložek galerie.

Podsložka
Určuje formát názvu podsložky. Lze použít metadatové tokeny nebo jméno podsložky napsat ručně. Kliknutím na ikonu se otevře nabídka – Upravit metadatové tokeny, Datum, Počítadlo, Hodnocení, Barevná značka, Jméno nastavení exportu, Nastavit počítadlo.

Přejmenování
Zajistí přejmenování exportovaných souborů. V hlavičce funkce najdete náhled vybraného nastavení přejmenování. Lze si vybrat z přednastavených tvarů názvu souborů:
Jméno souboru, Počítadlo – Jméno souboru, Datum – Jméno souboru.  Dále je možné nastavit parametry počítadla a Upravit metadatové tokeny. Volba Velikost písmen umožňuje výběr mezi Všechna malá nebo Všechna velká písmena.

Formát

Umožňuje rozhodovat o pokročilejších technických parametrech exportovaného souboru.

Zdroj obrázku – výchozí nastavení je Plná kvalita včetně úprav Vyvolat, díky kterému získáte upravený soubor v nejvyšším dostupném rozlišení. Lze zde ale vybrat jako zdroj také jiné varianty Plná kvalita bez úprav Vyvolat, Přednačtený rychlý náhled, JPEG uložený v RAW (embedded) a JPEG asociovaný s RAW.

Formát – zde zvolíte formát exportovaného souboru: Neměnit (Zkopírovat zdrojový soubor), JPEG, AVIF, JPEG XL, TIFF, PNG a HEIF. Pro různé formáty se pak v dialogu nabízí různé další možnosti: Dynamický rozsah, Komprese, Kvalita, Barevný prostor, Barevný prostor HDR, Průhlednost

  • Dynamický rozsah je k dispozici pro formáty JPEG, AVIF a JPEG XL. Umožňuje uživateli rozhodnout, jak se má při exportu naložit s HDR daty v původním obrázku – jestli se mají převést na Standardní dynamický rozsah, nebo jestli se má Zachovat vysoký dynamický obsah. Pokud obrázek obsahuje pouze SDR data, lze použít kteroukoliv možnost, výsledek to neovlivní. Pokud obrázek obsahuje HDR data a je určený k tisku, doporučujeme použít možnost Standardní dynamický rozsah.
  • Komprese je k dispozici pro formáty AVIF, JPEG XL, TIFF a PNG. Nabídka komprese se ale liší od formátu k formátu, podle toho, co je pro daný formát relevantní.
  • Kvalita je k dispozici pro JPEG, AVIF, JPEG XL a HEIF.
  • Barevný prostor je dostupný pro všechny formáty a ve výchozím nastavení je zde prostor sRGB. Až na výjimečné situace nedoporučujeme tento stav měnit, abyste se vyvarovali případných problémů se zobrazením barev na webu nebo na jiných zařízeních.
  • Barevný prostor HDR je k dispozici pouze pro formát AVIF. Pokud exportujete AVIF, který obsahuje HDR data, která chcete zachovat, program se bude řídit podle informace v poli Barevný prostor HDR. Pokud exportujete AVIF, který obsahuje pouze SDR data, nebo pokud chcete vynutit, aby se všechna data převedla do SDR, program se bude orientovat podle informace v poli Barevný prostor.
  • Průhlednost je dostupná pro všechny formáty. Toto pole má své opodstatnění v situaci, kdy je zdrojem obrázku PNG, TIFF nebo SDR AVIF, který obsahuje průhlednost. Při exportu do jiného formátu je pak nutno nastavit, jak s průhledností naložit, protože většina formátů funkci průhlednosti nepodporuje. Z toho důvodu lze vybrat, jakou barvou se má průhlednost nahradit.

Změna rozměrů
Rozměry exportovaných snímků můžete nechat v původních rozměrech, případně lze zvolit změnu rozměrů
Šířky a výšky, Delší strany nebo Kratší strany.  Rozměry lze stanovit v jednotkách pixely, palce, centimetry nebo milimetry. Zaškrtávací políčko Nezvětšovat zajistí, že snímek nebude zvětšen a neztratí tak svoji kvalitu.

Doostření
Exportované snímky lze v závislosti na použití doostřit
Pro obrazovku, Pro tiskárnu  nebo Nedoostřovat. Sílu doostření nastavíte pomocí posuvníku Množství.

Video
Zde lze nastavit chování exportu pro video soubory. Video soubory lze
Přeskočit nebo Kopírovat a Přejmenovat.

V případě, že je nastavení exportu v pořádku, tak se nad tlačítkem Export zobrazí Export je v pořádku, v opačném případě zde najdete hlášení týkající se chybného nastavení některé položek exportu.

Samotný export probíhá na pozadí, aktuální stav je možné zjistit v sekci Oznámení – viz symbol zvonečku vpravo nahoře. Zde se také zobrazí případná upozornění nebo hlášení chyb.

Více informací

Vylepšený Export: rychlejší, chytřejší a zvládne více úkolů najednou