Export

Nedestruktivní úpravy jsou v Zoner Photo Studiu zcela transparentní a budou korektně aplikovány ve všech funkcích, pokud ovšem chcete obrázek přímo použít v jiné aplikaci, je nutné jej vyexportovat. Funkci Export vyvoláte pomocí tlačítka Export v pravém panelu, lze ji použít jak ve Správci, tak také v modulu Vyvolat. Zde se vztahuje k právě editovanému souboru, pokud je ve filmovém pásu označeno více obrázků, bude Export aplikován na všechny označené.

V dialogu Export lze zvolit cílovou složku pro exportované soubory, jejich formát, kvalitu a barevný prostor, dále je možné změnit rozměry obrázku a vybrat, která metadata budou odstraněna. Jednotlivé parametry je možné libovolně modifikovat, případně lze vybrat z několika typických nastavení. Nastavení lze vybrat přímo při vyvolání funkce, a to pomocí šipky vedle tlačítka Export.

  • Uložená nastavení  – zde najdete několik základních přednastavení exportu a také vaše již uložená nastavení.  Nastavení exportu lze uložit pomocí ikony diskety v pravém horním rohu.  Pro možnost výběru více nastavení současně aktivujte ikonu Ikona. a potom se u každého nastavení zobrazí zaškrtávací políčko pro výběr nastavení. Detaily zvoleného nastavení najdete v hlavičce každé části.
  • Umístění – exportované snímky můžete umístit do stejné složky jako původní obrázky nebo si složku zvolíte pomocí Ikona.. Lze vybrat ze stejných složek, které jsou k dispozici v Navigátoru – Oblíbené, Katalog, Zoner Photo Cloud, Zonerama, OneDrive, Disk Google, Tento počítač a Síť.  Kontextové menu u složky umožňuje vytvoření nové složky nebo přejmenování stávající. V případě galerie Zonerama lze nahrávat snímky přímo do podsložek galerie.
    Podsložka určuje formát názvu podsložky. Lze použít formátovací řetězce nebo jméno podsložky napsat ručně. Nabídku formátovacích řetězců otevřete kliknutí na ikonu Ikona.Datum, Počítadlo, Hodnocení, Značka.  Poslední položkou je možnost nastavení vlastních formátovacích řetězců Upravit formátovací řetězce.
  • Přejmenování – zajistí přejmenování exportovaných souborů. V hlavičce funkce najdete náhled vybraného nastavení přejmenování. Lze si vybrat z přednastavených tvarů názvu souborů: Jméno souboru, Počítadlo – Jméno souboru, Datum – Jméno souboru.  Dále je možné nastavit parametry počítadla a Upravit formátovací řetězec. Volba Velikost písmen umožňuje výběr mezi Všechna malá nebo Všechna velká písmena.
  • Formát – umožňuje výběr zdroje obrázku pro export a formát vyexportovaných souborů. Jako Zdroj Obrázku lze zvolit mezi Plná kvalita včetně úprav Vyvolat, Plná kvalita bez úprav Vyvolat, Přednačtený rychlý náhled, JPEG uložený v RAW (Embedded) a JPEG asociovaný s RAW.  V případě formátu vyexportovaných souborů si můžete vybrat mezi JPEG, TIFF a PNG formátem. U každého zvoleného formátu jsou k dispozici doprovodné parametry určující kvalitu včetně barevného prostoru (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, Colormatch RGB, Linear ProPhoto RGB).
  • Změna rozměrů – rozměry exportovaných snímků můžete nechat v původních rozměrech, případně lze zvolit změnu rozměrů Šířky a výšky, Delší strany nebo Kratší strany.  Rozměry lze stanovit v jednotkách pixely, palce, centimetry nebo milimetry.  Zaškrtávají políčko Nezvětšovat zajistí, že snímek nebude zvětšen a neztratí tak svoji kvalitu.
  • Doostření – exportované snímky lze v závislosti na použití doostřit Pro obrazovku, Pro tiskárnu  nebo Nedoostřovat. Sílu doostření nastavíte pomocí posuvníku Množství.
  • Video – zde lze nastavit chování exportu pro video soubory. Video soubory lze Přeskočit nebo Kopírovat a Přejmenovat.
  • Metadata – volba Všechna zajistí zachování metadat v exportovaných snímcích, zatímco volba Žádná vyexportuje snímky bez metadat. Případně je možné  vybrat, která metadata chcete zachovat (Hodnocení a barevné značky, Klíčová slova, Název a popis,  Copyright, GPS souřadnice, Lokace, Expoziční údaje, Informace o fotoaparátu) nebo odstranit pomocí zaškrtávacích políček.

V případě, že je nastavení exportu v pořádku,  tak se nad tlačítkem Export zobrazí Export je v pořádku, v opačném případě zde najdete hlášení týkající se chybného nastavení některé položek exportu.

Samotný export probíhá na pozadí, aktuální stav je možné zjistit v sekci Oznámení – viz symbol zvonečku vpravo nahoře. Zde se také zobrazí případná upozornění nebo hlášení chyb.

Více informací

Vylepšený Export: rychlejší, chytřejší a zvládne více úkolů najednou