Export

Nedestruktivní úpravy jsou v Zoner Photo Studiu zcela transparentní a budou korektně aplikovány ve všech funkcích, pokud ovšem chcete obrázek přímo použít v jiné aplikaci, je nutné jej vyexportovat. Funkci Export vyvoláte pomocí tlačítka Export v pravém panelu, lze ji použít jak ve Správci, tak také v modulu Vyvolat. Zde se vztahuje k právě editovanému souboru, pokud je ve filmovém pásu označeno více obrázků, bude Export aplikován na všechny označené.

V dialogu Export lze zvolit cílovou složku pro exportované soubory, jejich formát, kvalitu a barevný prostor, dále je možné změnit rozměry obrázku a vybrat, která metadata budou odstraněna. Jednotlivé parametry je možné libovolně modifikovat, případně lze vybrat z několika typických nastavení. Nastavení lze vybrat přímo při vyvolání funkce, a to pomocí šipky vedle tlačítka Export.

  • Uložená nastavení – zde najdete několik základních přednastavení exportu a také vaše již uložená nastavení.  Nastavení exportu lze uložit pomocí ikony diskety v pravém horním rohu.  Pro možnost výběru více nastavení současně aktivujte ikonu Ikona. a potom se u každého nastavení zobrazí zaškrtávací políčko pro výběr nastavení. Detaily zvoleného nastavení najdete v hlavičce každé části.
  • Umístění – exportované snímky můžete umístit do stejné složky jako původní obrázky nebo si složku zvolíte pomocí Ikona.. Lze vybrat ze stejných složek, které jsou k dispozici v Navigátoru – Oblíbené, Katalog, Zoner Photo Cloud, Zonerama, OneDrive, Disk Google, Tento počítač a Síť.  Kontextové menu u složky umožňuje vytvoření nové složky nebo přejmenování stávající. V případě galerie Zonerama lze nahrávat snímky přímo do podsložek galerie.
    Podsložka – určuje formát názvu podsložky. Lze použít formátovací řetězce nebo jméno podsložky napsat ručně. Nabídku formátovacích řetězců otevřete kliknutí na ikonu Ikona.Datum, Počítadlo, Hodnocení, Značka – Poslední položkou je možnost nastavení vlastních formátovacích řetězců Upravit formátovací řetězce.
  • Přejmenování – zajistí přejmenování exportovaných souborů. V hlavičce funkce najdete náhled vybraného nastavení přejmenování. Lze si vybrat z přednastavených tvarů názvu souborů: Jméno souboru, Počítadlo – Jméno souboru, Datum – Jméno souboru.  Dále je možné nastavit parametry počítadla a Upravit formátovací řetězec. Volba Velikost písmen umožňuje výběr mezi Všechna malá nebo Všechna velká písmena.
  • Formát – umožňuje výběr zdroje obrázku pro export a formát vyexportovaných souborů. Jako Zdroj Obrázku lze zvolit mezi Plná kvalita včetně úprav Vyvolat, Plná kvalita bez úprav Vyvolat, Přednačtený rychlý náhled, JPEG uložený v RAW (Embedded) a JPEG asociovaný s RAW.  V případě formátu vyexportovaných souborů si můžete vybrat mezi JPEG, TIFF a PNG formátem. U každého zvoleného formátu jsou k dispozici doprovodné parametry určující kvalitu včetně barevného prostoru (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, Colormatch RGB, Linear ProPhoto RGB).
  • Změna rozměrů – rozměry exportovaných snímků můžete nechat v původních rozměrech, případně lze zvolit změnu rozměrů Šířky a výšky, Delší strany nebo Kratší strany.  Rozměry lze stanovit v jednotkách pixely, palce, centimetry nebo milimetry.  Zaškrtávají políčko Nezvětšovat zajistí, že snímek nebude zvětšen a neztratí tak svoji kvalitu.
  • Doostření – exportované snímky lze v závislosti na použití doostřit Pro obrazovku, Pro tiskárnu  nebo Nedoostřovat. Sílu doostření nastavíte pomocí posuvníku Množství.
  • Video – zde lze nastavit chování exportu pro video soubory. Video soubory lze Přeskočit nebo Kopírovat a Přejmenovat.
  • Metadata – volba Všechna zajistí zachování metadat v exportovaných snímcích, zatímco volba Žádná vyexportuje snímky bez metadat. Případně je možné  vybrat, která metadata chcete zachovat (Hodnocení a barevné značky, Klíčová slova, Název a popis,  Copyright, GPS souřadnice, Lokace, Expoziční údaje, Informace o fotoaparátu) nebo odstranit pomocí zaškrtávacích políček.

V případě, že je nastavení exportu v pořádku,  tak se nad tlačítkem Export zobrazí Export je v pořádku, v opačném případě zde najdete hlášení týkající se chybného nastavení některé položek exportu.

Samotný export probíhá na pozadí, aktuální stav je možné zjistit v sekci Oznámení – viz symbol zvonečku vpravo nahoře. Zde se také zobrazí případná upozornění nebo hlášení chyb.

Více informací

Vylepšený Export: rychlejší, chytřejší a zvládne více úkolů najednou