Upozornění

Zoner Photo Studio pracuje přímo se soubory v souborové struktuře všech zařízení připojených k počítači. Díky tomu je možné začít s těmito soubory ihned pracovat, ale je také možné tyto soubory smazat nebo neobnovitelně upravit. Proto mějte vždy na paměti základní pravidlo pro práci s digitálními fotografiemi:

Vždy pracujte s kopiemi souborů a originály fotografií pravidelně zálohujte!

Po bezpečnější práci se svým archivem fotografií můžete využít následujících funkcí:

Synchronizace složek