Horní propust

Horní propust simuluje kmitočtový filtr známý z elektrotechniky. Jeho cílem je eliminace nízkých frekvencí a ponechání vysokých. Výsledkem je obraz, který zachovává v obrázku místa s větším kontrastem a zbytek nahradí padesátiprocentní šedou. Toho lze vyžít hned k několika účelům dle nastavení režimu prolnutí.

Poloměr určuje rozsah aplikace filtru na okolní pixely. Se zvyšující se hodnotou vystupují více obrysy obrazu. Správný poloměr závisí na rozlišení obrazu.

Aktivací Režimu prolnutí na hodnotu Překrýt dochází ke zvýšení lokálního kontrastu obrazu v závislosti na nastavení poloměru.

Režim Měkké světlo zvýrazňuje detaily v obraze.

S režimem prolnutí Normální se zobrazí výsledek horní propusti, kde části s menším kontrastem jsou nahrazeny padesátiprocentní šedou.

Posledním parametrem můžete nastavit režim pro Zachování hran a určit jeho Intenzitu zachování hran. V tomto režimu dochází k méně kontrastním přechodům na hranách a omezení kontur kolem těchto přechodů.

Více informací

Ovládněte kontrast a ostrost pomocí funkce Horní propust