Odstranit šum pomocí multiexpozice

Při focení za nedostatku světla bez stativu zpravidla není možné použít příliš dlouhý expoziční čas, ale je nutné zvednout hodnotu ISO čímž dochází k nárůstu šumu na fotografiích. Pokud však pořídíte v krátkém sledu několik fotografií, můžete je pomocí této funkce poskládat do jediné výsledné fotografie a díky zprůměrování jednotlivých pixelů dojde ke snížení šumu. Při fotografování je důležité pokud možno co nejméně hýbat fotoaparátem, protože i malá změna jeho pozice může způsobit poměrně významnou změnu perspektivy a fotografie potom nepůjdou dobře spasovat. Výhodné je použití sériového snímání, kdy jsou fotografie pořízeny velmi rychle po sobě. Doporučujeme pořídit cca 4-6 dílčích snímků, při menším počtu není snížení šumu tak výrazné, při větším počtu narůstá riziko posunu fotoaparátu.

Po výběru obrázků v okně Průzkumník spusťte Vytvořit (modul Správce) | Skládání multiexpozic | Odstranit šum…, v prvním kroku můžete výběr obrázků ještě upravit. V dalším kroku dojde k automatickému zarovnání obrázků, zarovnání je možné zkontrolovat a případně i ručně upravit, popis kontroly zarovnání a jeho ruční korekce najdete u funkce Zarovnat obrázky, která obsahuje shodný dialog. V dalším kroku dojde k vytvoření výsledné fotografie, pomocí několika parametrů je možné ovlivnit výsledek.

Pomocí volby Oříznout dojde k oříznutí okrajových částí kde se jednotlivé snímky dokonale nepřekrývají. Protože při fotografování z ruky dojde vždy k mírnému posunu fotoaparátu a zejména v okrajových částech dojde kvůli nedokonalému spasování k mírnému rozostření, je možné pomocí volby Doostřit tuto neostrost eliminovat. Pokud došlo k pohybu některých objektů mezi jednotlivými snímky, použijte volbu Eliminovat změny na fotkách a případně posuvníkem Úroveň eliminace zvolte takovou hodnotu, kdy dojde k dostatečnému odstranění „duchů“ v obraze ale zároveň se ještě nezvýší šum. Při nastavení příliš vysoké míry eliminace u extrémně zašuměných obrázků totiž bude i tento šum považován za změnu v obraze a nedojde k jeho redukci. V místech, kde došlo k pohybu objektů, bude redukce šumu o něco nižší než v ostatních částech. Tuto volbu je možné použít i pro statické snímky a to v případě, že došlo k většímu posunu fotoaparátu a snímky není možné dokonale spasovat. Touto volbou budou totiž odstraněny také například zdvojené kontury způsobené nedokonalým spasováním.

V posledním kroku je možné výsledný obrázek buď uložit do souboru nebo jej otevřít v Editoru, kde může být dále upraven.