Změna bitové hloubky

Tato funkce slouží pro převod obrázků z 48bitové (3 × 16 bitů) do 24bitové (3 × 8 bitů) barevné hloubky a naopak. Obrázky lze také převést do odstínů šedi v 8bitové a 16bitové hloubce.

Rozdíl mezi způsoby uložení barevné informace je v tom, že 24bitové vyjádření je schopno popsat 224 = 16 777 216 různých barev a u 48bitového je to 248 = 281 474 976 710 656 barev. Tento rozdíl sice není lidským okem pozorovatelný (lidské oko je schopno rozlišit „jen“ kolem 10 milionů barev), ale projeví se při dalším zpracování obrázku, protože je k dispozici daleko více detailů.

Například při razantním projasnění silně podexponované fotografie se může stát, že se budou dříve „téměř černé“ oblasti slévat do jednobarevných map. To je způsobeno tím, že se v původním obrázku využila pouze úzká část histogramu. Pokud však bude zdroj uložen ve 48bitové hloubce, pak je daleko větší šance, že bude i omezená část histogramu dostatečně široká na to, aby mohly mít pixely v této oblasti různé hodnoty a po projasnění se zobrazí jemnější barevný přechod. Další výhoda práce v 48bitové hloubce spočívá v tom, že se i při velkých změnách obrázku v takové míře neztrácí detaily.

Nevýhoda 48bitové barevné hloubky je ve větším objemu dat při ukládání, v omezení volby formátu (48bitové barvy je možné pomocí programu Zoner Photo Studio uložit pouze do formátu TIFF, PNG a HDP, např. formát JPEG ukládání v 48 bitech nepodporuje), další problém může být v přenositelnosti do jiných aplikací, které 48bitovou hloubku nepodporují.