Správa uživatelů licence

Správa uživatelů licence popisuje možnosti sdílení a přidání licence dalším uživatelům Zoner Photo Studio X v závislosti na typu licence.

Rodinné rozšíření

Sdílení licence dalším uživatelům – pro sdílení licenci s dalšími rodinnými příslušníky použijte tlačítko Uživatelé v sekci Možnosti licence u vaší licence Zoner Photo Studia X.

  • Upozornění – nepoužívejte tlačítko Předat licenci pro sdílení licence, pokud chcete zůstat jako hlavní majitel a vlastník licence. Tlačítkem Předat licenci o licenci přicházíte a vlastnit ji bude ten, komu licenci takto předáte.

V nově otevřeném okně Spravovat licence uživatele najdete na prvním řádku email vlastníka licence, který je zde označen jako Vlastník.
Pod tímto řádkem vepište do prázdného políčka email dalšího uživatele, kterému chcete sdílet licenci v rámci rozšíření a stiskněte tlačítko Přidat. Nově přidanému uživateli přijde email s dalšími pokyny a zároveň uvidíte email nově přidaného uživatele v dalším řádku pod emailem vlastníka licence. Pakliže bude za přidaným emailem poznámka „Nepotvrzeno“, tak to znamená, že uživateli přišel email s dalšími pokyny, které ale uživatel zatím nepotvrdil. Ve emailové zprávě najde váš rodinný příslušník informaci o stažení programu a odkaz „Získat a přiřadit licenci ke svému účtu“, na který je třeba kliknout a potvrdit tak přijetí licenci a zároveň přiřazení licence na Zoner účet.
Předání licence jinému uživateli – pro předání licence dalšímu uživateli klikněte na tlačítko Předat u vaší licence. Na zadaný email přijdou informaci o získání licence a zároveň se licence smaže z vašeho účtu.


Firemní multilicence – licence na uživatele

Přidání licence dalším uživatelům – pro přidání licence dalším uživatelům firemní licence použijte tlačítko Spravovat uživatele v sekci Možnosti licence u vaší licence Zoner Photo Studia X.

  • Upozornění – nepoužívejte tlačítko Předat licenci pro sdílení licence, pokud chcete zůstat jako hlavní majitel a vlastník licence. Tlačítkem Předat licenci o licenci přicházíte a vlastnit ji bude ten, komu licenci takto předáte.

V nově otevřeném okně Spravovat licence uživatele najdete v horní části informaci o počtu licencí, které jsou již používané, nepotvrzené nebo stále k dispozici.
Uživatelé licence jsou rozdělení do tří úrovní: Správce, Vedoucí a Uživatel. Na nejvyšší úrovni je Správce licence, který může přidávat další správce, vedoucí a uživatele licencí. Druhá úroveň je Vedoucí licence, která umožňuje přidávání dalších uživatelů licence. Úroveň Uživatel licence umožňuje užití licence bez dalších práv administrace licence.
Volba Nastavení vedoucích umožňuje definování nastavení práv vedoucích. Zde omezíte možnost přidávání uživatelů na konkrétní doménu a aktivováním volby Omezit platnost zadaných licencí do omezíte platnost zadávaných licencí k určitému datu. 

Pro přidání licence dalším uživatelům je třeba vložit jednu nebo více emailových adres do prázdného pole pod seznamem uživatelů (více adres je třeba oddělit mezerou, čárkou nebo středníkem) a potvrdit tlačítkem Přidat. Tlačítko Odstranit uživatele odstraní uživatele s oznámením nebo bez oznámení. V případě oznámení přijde odstraněné uživateli informace o tom, že jeho uživatelská licence byla odstraněna. Vkládanou licenci lze časově omezit aktivováním volby Platnost licence do a výběrem data.
Seznam uživatelů licence – u každé z úrovní Správce, Vedoucí a Uživatel najdete seznam uživatelů vybrané licence.

Správci – seznam uživatelů licence na úrovni Správce. Sloupec Licence ukazuje dobu platnosti licence a případně informaci Nepotvrzeno, která informuje o tom, že uživatel si svoji licenci nepřidal na svůj Zoner účet. Sloupec Přidáno informuje o počtu licencí, které správce přidal uživatelům.

Vedoucí – seznam uživatelů licence na úrovni Vedoucí. Sloupec Licence ukazuje dobu platnosti licence a případně informaci Nepotvrzeno, která informuje o tom, že uživatel si svoji licenci nepřidal na svůj Zoner účet. Sloupec Přidáno informuje o počtu licencí, které vedoucí přidal uživatelům.

Uživatelé – seznam uživatelů licence na úrovni Uživatelé. Sloupec Licence ukazuje dobu platnosti licence a případně informaci Nepotvrzeno, která informuje o tom, že uživatel si svoji licenci nepřidal na svůj Zoner účet. Sloupec Přidávající informuje o tom, kdo licenci uživateli přidal.

Jednoho nebo více uživatelů lze vybrat pomocí zaškrtávacího políčka v seznamu uživatelů a tím aktivuje možnosti pro změnu práv uživatele, změnu platnosti licence a odstranění vybraných uživatelů. Všechny tyto možnosti najdete v hlavičce seznamu uživatelů.

Zde je na prvním místě informace o počtu vybraných uživatelů. Vybraných uživatelům lze pomocí tlačítka Změnit práva na Správce, Vedoucí nebo Uživatel a změnit dobu trvání licence pomocí tlačítka  Změnit platnost licence.  Poslední červené tlačítko Odstranit uživatele slouží k odstranění uživatelů. Uživatelé mohou být odstraněni bez oznámení nebo s oznámením. V takovém případě přijde odstraněným uživatelům informační email.
Tlačítko Export do CSV v dolní části okna umožňuje export seznamu uživatelů do formátu CSV.

Školní multilicence – licence na uživatele

Přidání licence nebo odebírání uživatelů probíhá u školní licence stejným způsobem jako v případě firemní licence. V případě školní licence je navíc k dispozici volba Nastavení předávání pro nastavení automatického předání licence.  Zde lze omezit platnost zadaných licencí k určitému datu (např. konec školního roku) a omezit zadané licence pouze na zvolenou doménu. Platnost licence pro nového uživatele je defaultně nastavena do 07.září následujícího roku.
Zatržením volby Použít stejné nastavení jako u práv vedoucích zajistíte stejné nastavení omezení zadání domény jako je v Nastavení vedoucích. Není tak nutné znovu vypisovat domény, na které bude licence omezena.