Správa uživatelů licence

Správa uživatelů licence popisuje možnosti sdílení a přidání licence dalším uživatelům Zoner Photo Studio X v závislosti na typu licence.

Rodinné rozšíření

Sdílení licence dalším uživatelům – pro sdílení licenci s dalšími rodinnými příslušníky použijte tlačítko Uživatelé v sekci Akce u vaší licence Zoner Photo Studia X.

  • Upozornění – nepoužívejte tlačítko Předat pro sdílení licence, pokud chcete zůstat jako hlavní majitel a vlastník licence. Tlačítkem Předat o licenci přicházíte a vlastnit ji bude ten, komu licenci takto předáte.

V nově otevřeném okně Spravovat licence uživatele najdete na prvním řádku email vlastníka licence, který je zde označen jako Vlastník.
Pod tímto řádkem vepište do prázdného políčka email dalšího uživatele, kterému chcete sdílet licenci v rámci rozšíření a stiskněte tlačítko Přidat. Nově přidanému uživateli přijde email s dalšími pokyny a zároveň uvidíte email nově přidaného uživatele v dalším řádku pod emailem vlastníka licence. Pakliže bude za přidaným emailem poznámka „Nepotvrzeno“, tak to znamená, že uživateli přišel email s dalšími pokyny, které ale uživatel zatím nepotvrdil. Ve emailové zprávě najde váš rodinný příslušník informaci o stažení programu a odkaz „Získat a přiřadit licenci ke svému účtu“, na který je třeba kliknout a potvrdit tak přijetí licenci a zároveň přiřazení licence na Zoner účet.

Předání licence jinému uživateli – pro předání licence dalšímu uživateli klikněte na tlačítko Předat u vaší licence. Na zadaný email přijdou informaci o získání licence a zároveň se licence smaže z vašeho účtu.

Firemní multilicence – licence na uživatele

Přidání licence dalším uživatelům – pro přidání licence dalším uživatelům firemní licence použijte tlačítko Uživatelé v sekci Akce u vaší licence Zoner Photo Studia X.

  • Upozornění – nepoužívejte tlačítko Předat pro sdílení licence, pokud chcete zůstat jako hlavní majitel a vlastník licence. Tlačítkem Předat o licenci přicházíte a vlastnit ji bude ten, komu licenci takto předáte.

V nově otevřeném okně Spravovat licence uživatele najdete v horní části informaci o maximální počtu uživatelů, pro které je licence určena a vyhledávací pole pro hledání již přidaných uživatelů. Dále najdete seznam již přidaných uživatelů firemní licence včetně data, kdy byla uživateli licence předána. Na prvním místě v seznamu uživatelů bude vždy správce licence.

Pro přidání licence dalším uživatelů je třeba vložit emailové adresy uživatelů do prázdného pole pod seznamem uživatelů (více adres je třeba oddělit mezerou, čárkou nebo středníkem) a potvrdit tlačítkem Přidat.
Pro odebrání licence uživatelům je třeba nejdříve vybrat uživatele v seznamu uživatelů a potom potvrdit tlačítkem Odstranit. Pro rychlé odebrání uživatele je možné použít ikonu koše v řádku uživatele.

V případě firemní licence na počítač neprobíhá přidávání dalších uživatelů přes správu licence, kde najdete pouze email správce licence, ale pomocí distribuce MSI balíčku.

Školní multilicence – licence na uživatele

Přidání licence nebo odebírání uživatelů probíhá u školní licence stejným způsobem jako v případě firemní licence. V případě školní licence jsou k dispozici dvě doplňkové volby:

  • U nově přidávaných uživatelů lze zatrhnout volbu Automaticky odebrat uživatele s koncem školního roku. Je vhodné zejména u žáků a studentů v posledním ročníku studia, protože takto přidaná domácí licence bude platit pouze do konce školního roku. Datum platnosti licence se zobrazí ve sloupci Platí do v seznamu uživatelů.

  • U odebíraných uživatelů lze zatrhnout volbu Nezasílat odebraným uživatelům zprávu, která zajistí, že odebíraným uživatelům nebude doručena zpráva o odebrání licence.