Operace s informacemi

Odstranit informace

Funkce Informace | Operace s informacemi | Odstranit informace odstraní z vybraných obrázků všechny přídavné informace včetně barevných profilů. Vlastní obrazová data zůstávají u formátu nedotčena.

Nastavit datum podle EXIF

Funkcí Informace | Operace s informacemi | Nastavit datum podle EXIF nastavíte souborům čas, který byl uložen při jejich fotografování do EXIF. Toto vám umožní seřadit obrázky podle data vzniku i v programech, které si tuto informaci neumějí zjistit.