Variace

Funkce Variace slouží pro názornou změnu barevného a jasového podání fotografie pomocí několika možných náhledů úprav obrázku.

Funkci vyvoláte z nabídky Efekty | Variace v Editoru.

V okně je zcela vlevo zobrazen originální obrázek, vedle něj je sloupec pro zesvětlení a ztmavení a v pravé části je šest variant možných barevných odchylek. Uprostřed bloků pro změnu jasu a barevného tónu je vždy aktuální obrázek pro snadné porovnání výsledku. Úprava aktuálního obrázku se provádí přímo kliknutím na některý z nabízených náhledů. K originálnímu souboru je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na originální obrázek.
U pravého horního okraje filtru je možné změnit Sílu efektu v pěti stupních od Malé po Velkou.

Funkce je vhodná pro individuální úpravy fotografií.