Katalog

Chování složek Katalogu

V Katalogu může být přidáno více složek, přidat je můžete pomocí tlačítka Přidat složku. U každé složky přidané do Katalogu se vpravo zobrazuje ikonaIkona., která obsahuje volby: Smazat náhledy a Odebrat složku.

Kromě toho každý řádek se složkou obsahuje tlačítko Ikona. Možnosti, které otevře samostatné okno s možnostmi pro danou složku. Obsahuje možnosti Režim indexování obrázků, Režim indexování videí, Přednačíst náhledy pro offline použití, Stahovat online soubory na OneDrive a Režim automatického přeindexování.

Režim indexování obrázků obsahuje tyto možnosti:

  • Pouze katalogizovat – u souborů přidaných do složky budou automaticky pouze metadata pro potřeby katalogizace a vyhledávání. Načítání náhledu bude prováděno během prohlížení. Protože se omezí množství přednačtených informací a snižují nároky na jejich uložení, je tohle nastavení vhodné pro extra velké archivy fotografií, ve kterých je potřeba vyhledávat, ale ne nutně rychle procházet náhledy fotografií.
  • Přednačíst Rychlé náhledy pro vyvolané – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a u vyvolaných snímků bude vytvořen náhled s nižším rozlišením včetně úprav z modulu Vyvolat. To zajistí nejen rychlé vyhledávání, ale i rychlé prohlížení těch nejnáročnějších souborů. Jelikož se přednačítají náhledy jen pro ty nejnutnější případy, je tohle nastavení optimální pro nejširší použití.
  • Přednačíst Chytré RAWy – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a Chytré RAWy. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a prohlížení, ale i věrnost náhledů RAW ve Správci a jejich rychlé načtení v modulu Vyvolat. Jelikož je tohle nastavení velmi náročné na čas přednačtení náhledů i na velikost úložiště, je nastavení spíše vhodné pro menší archivy, kde se očekávají časté úpravy. Průběh načítání Chytrých RAWů uvidíte pod ikonou zvonečku v Zoner Photo Studiu.
  • Přednačíst Chytré RAWy a Rychlé náhledy 1:1 pro nevyvolané – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a chytré RAWy v plném rozlišení. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a prohlížení, ale i věrnost náhledů RAW ve Správci a jejich rychlé načtení v modulu Vyvolat. Jelikož je tohle nastavení velmi náročné na čas přednačtení náhledů i na velikost úložiště, je nastavení spíše vhodné pro menší archivy, kde se očekávají časté úpravy. Průběh načítání Chytrých RAWů uvidíte pod ikonou zvonečku v Zoner Photo Studiu.

Výchozí hodnota chování složek je Přednačíst Rychlé náhledy pro vyvolané.

Režim indexování videí obsahuje tyto možnosti:

  • Pouze katalogizovat – u video souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena pouze metadata. To zajistí rychlé vyhledávání, ale načítání miniatur a náhledů bude prováděno až po jejich vložení do projektu modulu Video. Nastavení je vhodné pro archiv výsledných videí.
  • Přednačíst interaktivní miniatury – u video souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata a interaktivní miniatury. To zajistí nejen rychlé vyhledávání, ale i efektivní orientaci v natočených materiálech. Jde o vyvážené nastavení pro nejširší použití. Interaktivní miniatury totiž umožňují vidět 360 snímků z průběhu videa při přecházení kurzorem myši nad miniaturou videa v Průzkumníku a ve Filmovém pásu.
  • Přednačíst Chytré videonáhledy – u video souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, interaktivní miniatury a chytré videonáhledy. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a efektivní orientaci v natočených materiálech, ale i rychlou práci v modulu Video. Nastavení vyžaduje výrazně více místa pro Katalog, doporučujeme spíše pro méně obsáhlé pracovní složky, které budou v dohledné době zpracovány.

Výchozí hodnota je Přednačíst interaktivní miniatury.

Možnost Přednačíst náhledy pro offline použití umožňuje zapnout generování velkých náhledů souborů, které budou dostupné i při odpojení zařízení, na kterém je složka umístěná (např. flash disk, přenosný disk apod.). Soubory z odpojeného zařízení zůstávají stále přístupné v Katalogu, je možné prohlížet jejich náhled a informace o souboru. Zároveň je u každé přidané složky katalogu možné z menu zvolit

Stahovat online soubory na OneDrive – soubory v dané složce, které jsou pouze on-line na OneDrive, budou staženy na disk.

Režim automatického přeindexování – obsahuje několik způsobů automatické indexace obsahu složky. Doporučená je volba Automaticky, která dosahuje nejlepších výsledků a volí nejvhodnější z dostupných režimů.

Údržba vyrovnávací paměti

  • Automaticky přednačtené náhledy – náhledy načtené zobrazením snímku a náhledy načtené pomocí ikony blesku u složek Katalogu.
  • Uživatelsky přednačtené náhledy – náhledy přednačtené podle nastavení v části Chování složek Katalogu. Výchozí nastavení je Ponechat alespoň týden.

Ikona koše slouží pro okamžité smazání náhledů.

Chytré videonáhledy

Katalogizace umožňuje i přednačtení náhledů videa, které posléze budou v modulu Video dostupné jako Ikona. Rychlý náhled. Zde je možné zvolit, v jaké kvalitě a v jakém rozlišení se mají přednačtené náhledy načíst.

Rozlišení nabízí možnosti 240p, 360p, 480p, 720p a 1080p. Výchozí hodnotou je 480p.
Kvalita nabízí možnosti Nízká, Střední a Vysoká. Výchozí hodnotou je Střední.

Do Katalogu se ukládají miniatury obrázků a jejich metadata. To umožňuje rychlé zobrazení již načtených miniatur obrázků a zpřístupňuje funkci Rychlé vyhledávání nad obrázky v Katalogu. Index Katalogu je standardně umístěn v profilu uživatele na systémovém disku. V případě nedostatku místa na systémovém disku lze Umístění Katalogu změnit nebo nastavit Maximální velikost.

Do Katalogu se neukládají žádné informace, než které jsou obsaženy přímo v souborech s obrázky navíc. Proto při Smazat vyrovnávací paměť nepřijdete o žádná data, pouze o zrychlený přístup k miniaturám a metadatům.

Volba Jazyk pro fulltextové vyhledávání má vliv na algoritmus ohýbání slov, který bude použit při indexaci textových informací při přidávání souborů do Katalogu.

Další informace

Katalog

Jarní novinky Zoner Photo Studia X vám ušetří hodiny času: přichází Chytré RAWy!

Plné 1:1 Náhledy: pracujte s RAWy rychleji a precizněji