Katalog

Chování složek Katalogu

V Katalogu může být přidáno více složek, přidat je můžete pomocí tlačítka Přidat složku.
Menu pod ikonouIkona. obsahuje volby: Smazat náhledy, Odebrat složku, Režim automatického přeindexování a Stahovat online soubory na OneDrive.

Režim automatického přeindexování – obsahuje několik způsobů automatické indexace obsahu složky. Doporučená je volba Automaticky, která dosahuje nejlepších výsledků a volí nejvhodnější z dostupných režimů.
Stahovat online soubory na OneDrive – soubory v dané složce, které jsou pouze on-line na OneDrive, budou staženy na disk.

Ikona u složky Katalogu Ikona. umožňuje Přednačíst náhledy pro offline použití. Tímto zapnete generování velkých náhledů souborů, které budou dostupné i při odpojení zařízení, na kterém je složka umístěná (např. flash disk, přenosný disk apod.). Soubory z odpojeného zařízení zůstávají stále přístupné v Katalogu, je možné prohlížet jejich náhled a informace o souboru. Zároveň je u každé přidané složky katalogu možné z menu zvolit:

  • Pouze katalogizovat – u souborů přidaných do složky budou automaticky pouze metadata pro potřeby katalogizace a vyhledávání. Načítání náhledu bude prováděno během prohlížení. Protože se omezí množství přednačtených informací a snižují nároky na jejich uložení, je tohle nastavení vhodné pro extra velké archivy fotografií, ve kterých je potřeba vyhledávat, ale ne nutně rychle procházet náhledy fotografií.
  • Přednačíst Rychlé náhledy pro vyvolané – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a u vyvolaných snímků bude vytvořen náhled s nižším rozlišením včetně úprav z modulu Vyvolat. To zajistí nejen rychlé vyhledávání, ale i rychlé prohlížení těch nejnáročnějších souborů. Jelikož se přednačítají náhledy jen pro ty nejnutnější případy, je tohle nastavení optimální pro nejširší použití.
  • Přednačíst Chytré RAWy – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a Chytré RAWy. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a prohlížení, ale i věrnost náhledů RAW ve Správci a jejich rychlé načtení v modulu Vyvolat. Jelikož je tohle nastavení velmi náročné na čas přednačtení náhledů i na velikost úložiště, je nastavení spíše vhodné pro menší archivy, kde se očekávají časté úpravy. Průběh načítání Chytrých RAWů uvidíte pod ikonou zvonečku v Zoner Photo Studiu.
  • Přednačíst Chytré RAWy a Rychlé náhledy 1:1 pro nevyvolané – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a chytré RAWy v plném rozlišení. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a prohlížení, ale i věrnost náhledů RAW ve Správci a jejich rychlé načtení v modulu Vyvolat. Jelikož je tohle nastavení velmi náročné na čas přednačtení náhledů i na velikost úložiště, je nastavení spíše vhodné pro menší archivy, kde se očekávají časté úpravy. Průběh načítání Chytrých RAWů uvidíte pod ikonou zvonečku v Zoner Photo Studiu.

Výchozí hodnota chování složek je Přednačíst Rychlé náhledy pro vyvolané.

Údržba vyrovnávací paměti

  • Automaticky přednačtené náhledy – náhledy načtené zobrazením snímku a náhledy načtené pomocí ikony blesku u složek Katalogu.
  • Uživatelsky přednačtené náhledy – náhledy přednačtené podle nastavení v části Chování složek Katalogu. Výchozí nastavení je Ponechat alespoň týden.
  • Náhledy videí modulu Video – dočasně vytvořené náhledy videí v obrazové stopě v modulu Video. Výchozí nastavení je Ponechat alespoň tři měsíce.

Ikona koše slouží pro okamžité smazání náhledů.

Do Katalogu se ukládají miniatury obrázků a jejich metadata. To umožňuje rychlé zobrazení již načtených miniatur obrázků a zpřístupňuje funkci Rychlé vyhledávání nad obrázky v Katalogu. Index Katalogu je standardně umístěn v profilu uživatele na systémovém disku. V případě nedostatku místa na systémovém disku lze Umístění Katalogu změnit nebo nastavit Maximální velikost.

Do Katalogu se neukládají žádné informace, než které jsou obsaženy přímo v souborech s obrázky navíc. Proto při Smazat vyrovnávací paměť nepřijdete o žádná data, pouze o zrychlený přístup k miniaturám a metadatům.

Volba Jazyk pro fulltextové vyhledávání má vliv na algoritmus ohýbání slov, který bude použit při indexaci textových informací při přidávání souborů do Katalogu.

Další informace

Katalog

Jarní novinky Zoner Photo Studia X vám ušetří hodiny času: přichází Chytré RAWy!

Plné 1:1 Náhledy: pracujte s RAWy rychleji a precizněji