Katalog

Chování složek Katalogu

V Katalogu může být přidáno více složek, přidat je můžete pomocí tlačítka Přidat složku. Složku z Katalogu odeberete pomocí Odebrat složku v menu Ikona.u přidané složky. Zde můžete také smazat náhledy ve složce. Pomocí Přidat Photo Cloud lze přidat do katalogu celý Zoner Photo Cloud.

Ikona u složky Katalogu Ikona. umožňuje Přednačíst náhledy pro offline použití. Tímto zapnete generování velkých náhledů souborů, které budou dostupné i při odpojení zařízení, na kterém je složka umístěná (např. flash disk, přenosný disk apod.). Soubory z odpojeného zařízení zůstávají stále přístupné v Katalogu, je možné prohlížet jejich náhled a informace o souboru. Zároveň je u každé přidané složky katalogu možné z menu zvolit:

  • Pouze katalogizovat – u souborů přidaných do složky budou automaticky pouze metadata pro potřeby katalogizace a vyhledávání. Načítání náhledu bude prováděno během prohlížení. Protože se omezí množství přednačtených informací a snižují se nároky na jejich uložení, je tohle nastavení vhodné pro extra velké archívy fotografií, ve kterých je potřeba vyhledávat, ale ne nutně rychle procházet náhledy fotografií.
  • Přednačíst vyvolané chytré náhledy – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a u vyvolaných snímků bude vytvořen náhled včetně úprav. To zajistí nejen rychlé vyhledávání, ale i rychlé prohlížení těch nejnáročnějších souborů. Jelikož se přednačítají náhledy jen pro ty nejnutnější případy, je tohle nastavení optimální pro nejširší použití.
  • Přednačíst chytré RAWy – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a chytré RAWy. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a prohlížení, ale i věrnost náhledů RAW ve Správci a jejich rychlé načtení v modulu Vyvolat. Jelikož je tohle nastavení velmi náročně na čas přednačtení náhledů i na velikost úložiště, je nastavení spíše vhodné pro menší archívy, kde se očekávají časté úpravy. Průběh načítání chytrých RAWů uvidíte pod ikonou zvonečku v Zoner Photo Studiu.
  • Přednačíst chytré RAWy 1:1  – u souborů přidaných do složky budou automaticky přednačtena metadata, miniatury snímků a chytré RAWy v plném rozlišení. To zajistí nejen rychlé vyhledávání a prohlížení, ale i věrnost náhledů RAW ve Správci a jejich rychlé načtení v modulu Vyvolat. Jelikož je tohle nastavení velmi náročně na čas přednačtení náhledů i na velikost úložiště, je nastavení spíše vhodné pro menší archívy, kde se očekávají časté úpravy. Průběh načítání chytrých RAWů uvidíte pod ikonou zvonečku v Zoner Photo Studiu.

Výchozí hodnota chování složek je Přednačíst vyvolané Rychlé náhledy.

Údržba vyrovnávací paměti

  • Automaticky přednačtené náhledy – náhledy načtené zobrazením snímku a náhledy načtené pomocí ikony blesku u složek Katalogu.
  • Uživatelsky přednačtené náhledy – náhledy přednačtené podle nastavení v části Chování složek Katalogu. Výchozí nastavení je Ponechat aspoň týden.
  • Náhledy videí modulu Vytvořit – dočasně vytvořené náhledy videí v obrazové stopě v modulu Vytvořit. Výchozí nastavení je Ponechat aspoň tři měsíce.

Ikona koše slouží pro okamžité smazání náhledů.

Do Katalogu se ukládají miniatury obrázků a jejich metadata. To umožňuje rychlé zobrazení již načtených miniatur obrázků a zpřístupňuje funkci Rychlé vyhledávání nad obrázky v Katalogu. Index Katalogu je standardně umístěn v profilu uživatele na systémovém disku. V případě nedostatku místa na systémovém disku lze Umístění Katalogu změnit nebo nastavit Maximální velikost.

Do Katalogu se neukládají žádné informace, než které jsou obsaženy přímo v souborech s obrázky navíc. Proto při Smazat vyrovnávací paměť nepřijdete o žádná data, pouze o zrychlený přístup k miniaturám a metadatům.

Volba Jazyk pro fulltextové vyhledávání má vliv na algoritmus ohýbání slov, který bude použit při indexaci textových informací při přidávání souborů do Katalogu.

Další informace

Plné 1:1 Náhledy: pracujte s RAWy rychleji a precizněji