Rozmazat

Funkce nabízí několik možností pro rozostření a kreativní rozmazání fotografie.

Funkce je dostupná z nabídky Upravit | Vylepšit | Rozmazat… [Ctrl+6] okna Průzkumník a Vylepšit | Rozmazat… [Ctrl+6] v Editoru.

Filtr obsahuje šest typů rozmazání: Jemné, Gaussovské, Plošné, Směrové, Rotace a Zoom. První typ je vhodný pro jemné rozmazání, pro silnější efekt slouží rozmazání Gaussovské a Plošné. Další typy rozmazání mají navíc přídavné parametry – pro Směrové je to Směr, pro Rotaci a Zoom je to Střed rozmazání (ten také vybrat přímo z obrázku kapátkem). První posuvník Síla je společný pro všechny typy rozmazání. Volba Vysoká kvalita zlepšuje přesnost výpočtů za cenu delší doby výpočtu rozmazání.