Obrázek do obrázku

Funkce se používá nejčastěji k vložení malého loga (vodoznaku) nebo podpisu fotografa do fotografie.

Funkci spustíte v nabídce Upravit | Obrázek do obrázku [Ctrl+Shift+T] oken Průzkumník a Editor.

V dialogu vyberete obrázek pro vložení, dále jeho Umístění, Otočení, Odsazení od zvoleného okraje a zda se má použít Průhlednost uložená v obrázku (z obrázků typu GIF a PNG), případně celková Průhlednost. Další volba je Vložit jako vodoznak, zde se použije vkládaný obrázek jako maska se stínem, kterému je potřeba zvolit ještě Zdroj světla.

Pokud je obrázek příliš veliký, pak je možné použít volbu Zmenšit obrázek, pokud je větší než zdrojový obrázek, případně je možné pomocí volby Převzorkovat určit velikost v procentech.

Více information

Podepište si fotky. 4 tipy, jak přidat vodoznak na fotografii