Nástroje pro vkládání objektů

Tyto nástroje po vložení vytvoří novou vrstvu daného typu. Parametry vložené vrstvy lze později měnit pomocí nástroje Domů a Přesun a transformace. Vloženým objektovým vrstvám lze přidat Efekty.

  Vložit text

Nástroj Vložit text [T] se vyvolá v Editoru volbou z panelu nástrojů. Poté se myší vybere v obrázku bod, ke kterému se umístí textový rámec budoucího textu. V panelu s parametry nástroje se poté zadá vlastní Text. Dále se volí parametry Písmo, Velikost a Řádkový proklad. Další parametry textu určuje stav tlačítek Tučné, Kurzíva, Podtržené. Pokud je text víceřádkový, pak tlačítka Vlevo, Střed, Vpravo určují, kam bude zarovnán text. Parametrem Kvalita vykreslování lze ovlivnit kvalitu vyhlazování písma nebo vyhlazování písma vypnout.

  Vložit symbol

Nástroj Vložit symbol [Shift+T] funguje obdobně jako vložení textu, místo textu lze ovšem vložit jeden symbol. V panelu s parametry nástroje jsou dostupné následující volby:

  • Poslední použité symboly
  • Skupiny symbolů — např. šipky, matematické symboly apod. Zobrazené symboly jsou seskupeny podle písma.
  • Všechny symboly — zobrazí všechny dostupné symboly. Zobrazené symboly jsou seskupeny podle písma.
  • Jednotlivá symbolová písma — zobrazí symboly obsažené pouze ve vybraném písmu.

Nabídka symbolů je závislá na písmech nainstalovaných v operačním systému.

  Vložit tvar

Nástroj Vložit tvar [Shift+S] vloží do obrázku novou vrstvu s tvarem. Pomocí myši se vybere umístění, velikost rámce a umístění řídících bodů. V panelu s parametry nástroje jsou dostupné následující volby: Tvar, Barva pera, Šířka pera, Barva výplně. Podobu vložených tvarů lze dále měnit pomocí řídících bodů na vloženém tvaru – např. u šipky lze nastavit zkosení šipky nebo její tloušťku.

  Vložit čáru

Nástroj Vložit čáru [D] vloží do obrázku novu vrstvu s čárou. Pomocí myši se vkládají, umisťují a vybírají body čáry. Klávesami [Delete] a [Backspace] lze odstranit poslední vložený bod. Dvojitým kliknutím na již vložený bod je možné jej odstranit. Čáru lze uzavřít dvojitým kliknutím na první bod čáry nebo volbou v panelu panelu parametrů Uzavřít. Uzavřená čára může být vyplněna barvou. Další dostupné parametry jsou Barva pera, Šířka pera, Styl čáry, Barva výplně a Zakončení čáry.

  • Horizontální/vertikální čára – pomocí myši a stisknuté klávesy [Ctrl] lze nakreslit horizontální nebo vertikální čáru. Při pohybu myši po směru nebo proti směru hodinových ručiček dojde k posunu úhlu čáry o 15°.

Více informací

Vrstvy

Práce s výběrem

Vytváření výběru v obrázku

Jak vložit text do fotografie