Nástroje

Nástroje najdete v horní liště, stisknutím příslušného tlačítka se vysune panel s parametry nástroje, opětovným stiskem se panel znovu schová. Nastavené parametry potvrdíte tlačítkem Použít [Enter], tlačítkem Zrušit [Escape] se vrátíte k parametrům před použití nástroje. Všechny nástroje lze uvést do výchozího stavu kliknutím na ikonu šipky v záhlaví nástroje.

Pokud nástroj pracuje s maskou, najdete v horní části panelu seznam vložených masek, výběrem příslušné položky zvolíte masku, se kterou chcete pracovat. Novou masku vložíte tlačítkem Přidat masku. Masku můžete Smazat pomocí ikony se symbolem odpadkového koše vpravo v seznamu masek nebo z kontextového menu na masce, kde lze také masku Přejmenovat nebo Duplikovat. Zatržítkem před jménem masky lze masku vypnout a znovu zapnout. Při najetí na jméno masky v seznamu se maska dočasně zobrazí překrytá modrou barvou. Masku lze zobrazit i trvale, a to pomocí tlačítka Maska v horní části panelu.

Ikona. Presety

Presety jsou přednastavené úpravy jednotlivých parametrů snímku, které umožňují rychlou a snadnou úpravu fotek.

Jsou rozdělené do několika kategorií:

 • Automatické vylepšení
 • Barevné
 • Černobílé
 • Samostatné komponenty
 • Akce nástrojů
 • Starší presety
 • a Uživatelské

Do kategorie Uživatelské přidáte vlastní vytvořené presety. Pro vytvoření vlastních presetů je třeba nastavit parametry nástrojů a preset uložit pomocí volby Vytvořit preset [Ctrl+S] z menu Presety. Pojmenovaný preset najdete v kategorii Uživatelské. Pro přidání presetu mezi oblíbené klikněte na ikonku hvězdy, která se objeví vpravo od názvu presetu. Jakmile je vybrán aspoň jeden preset jako oblíbený, tak se vytvoří nová kategorie Oblíbené, která bude na prvním místě v seznamu kategorií presetů.

Vytvořené presety z kategorie Uživatelské lze vyexportovat pomocí Exportovat presety menu Presety. Pro přidání presetů vyberte volbu Importovat presety.

Více informací k presetům najdete na webu MilujemeFotografii.cz v článku Jak upravovat fotky? Díky presetům to zvládnete na pár kliknutí.

Další informace

Jak zrychlit úpravy fotek a zároveň zachovat osobitý styl? Vytvořte si vlastní presety

Fotoaparát a objektiv [M]

Umožňuje změnit barevné podání snímku a korigovat vady objektivu.

DCP profil složí ke korekcím barev a tonality. Zoner takové profily k Photo Studiu nedodává, pro většinu fotoaparátů se profily dají získat zdarma na internetu, případně si lze pomocí barevné kalibrační tabulky vygenerovat profil vlastní.

LCP profil slouží k automatickým korekcím geometrických vad, chromatické vady a vinětace. Zoner takové profily k Photo Studiu nedodává, ale pro většinu objektivů se dají získat zdarma na internetu. Po výběru profilu určíte pomocí voleb Transformace, Chromatická vada a Vinětace, které vady budou pomocí profilu korigovány.

Pokud nemáte k dispozici profil objektivu, po rozbalení sekce Manuální korekce můžete provést ruční korekci optických vad:

 • Soudkovitost – kontroluje míru korekce soudkovitého zkreslení.
 • Korekce vinětace – umožňuje volitelně buď potlačení nežádoucího ztmavení na okrajích obrazu nebo naopak jeho doplnění pro zdůraznění obsahu nacházejícího se v prostřední části snímku.
 • Chromatická vada – Pokud se chromatická vada uprostřed obrazu nenachází a směrem ke krajům se zvětšuje, můžete pro její potlačení použít ovládací prvky Červená – zelená a Žlutá – modrá, kterými ovlivníte vzájemné posunutí barevných složek vůči sobě a vadu potlačíte.

Více informací k LCP a DCP profilům najdete na webu MilujemeFotografii.cz v článku Odstranění vinětace a dalších vad objektivu.

Otočení a ořez [C]

V nabídce Ořez lze zvolit poměr stran obrázku, výchozí hodnota je vždy Aktuální poměr. V seznamu lze vybrat několik předdefinovaných poměrů stran, případě lze číselně zadat požadovaný poměr. Vedle rozbalovací nabídky je tlačítko, pomocí kterého si můžete často používané poměry stran přidat do seznamu.

Pomocí volby Otočení je možné číselně zadat přesnou hodnotu otočení obrázku. Vedle posuvníku je tlačítko pro zadání horizontu v obrázku [H] – po natažení linky v obraze se obrázek natočí tak, aby zadaná linie byla vodorovná (resp. svislá). V nabídce Ořezové značky je seznam značek, které je možné v náhledu zobrazit, jednotlivé značky je možné přepínat i klávesou [Tab].

Stiskem klávesy [X] lze jednoduše prohodit hodnoty poměru stran a změnit tak orientaci výřezu (na šířku nebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], provedete vytyčení maximální plochy s ohledem na orientaci obrázku – nesouhlasí-li orientace stran zvoleného pevného poměru nebo velikosti s orientací obrázku, pak budou tyto hodnoty automaticky prohozeny.

Srovnání linií [K]

Slouží zejména ke korekci sbíhajících se linií v obraze. Korekci lze povést buď nastavením posuvníků v panelu nebo přímo v obrázku natažením řídících linek na linie v obraze, které chcete srovnat. Lze zadat maximálně dvě vodorovné a dvě svislé linky. V průběhu zadávání linek program automaticky provádí potřebné srovnání, pozici linek lze ale kdykoliv dodatečně měnit. Linky lze odstranit pomocí pravého tlačítka myši, nebo klávesou [Delete].

Protože úplné narovnání linií někdy vypadá nepřirozeně, můžete posuvníkem Intenzita zmírnit provedenou korekci.

Více informací k Srovnání linií najdete na webu MilujemeFotografii.cz v článku Fotografie nakřivo? Srovnejte si horizont a perspektivu.

Přechodový filtr [G]

V tomto panelu lze do obrázku vložit libovolné množství přechodových filtrů. Při otevření panelu je již automaticky do obrázku vložen jeden přechodový filtr, jeho pozici lze jednoduše změnit kliknutím a tažením kdekoliv v obraze. Směr tažení určuje úhel natočení filtru, délkou tažení zvolíte šířku přechodu. Obě hodnoty lze dodatečně změnit myší. Po natažení lze pomocí posuvníků zvolit parametry filtru.

Kruhový filtr [R]

Kruhový filtr funguje obdobně jako Přechodový filtr, pouze je maska filtru definovaná pomocí elipsy, kterou lze dále upravovat.

Štětcový filtr [B]

Štětcový filtr je umožňuje lokální změny parametrů jako předchozí filtry. Oblast lze definovat libovolnými tahy štětce. Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona. , na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

Vyhlazovací štětec [U]

Slouží zejména k vyhlazení pleti, kterou barevně sjednotí, zároveň ale zachovává její strukturu, takže úprava působí přirozeně. Parametr Intenzita určuje míru vyhlazení. Parametr Zachování detailů určuje úroveň zachování struktury.
Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona. , na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

Retušovací štětec [J]

Umožňuje retušovat vady v obrázku a to pomocí retušovacího štětce Ikona., klonovacího razítka Ikona. nebo klonování struktury Ikona.. Klonovací razítko přenáší celý obraz ze zdroje do cíle, Klonování struktury a Retušovací štětec přenesou pouze strukturu zdroje, retušovací štětec ale navíc sjednotí podklad v cíli. Zdrojovou oblast vyberete myší při současném stisku klávesy [Ctrl], případně je možné nechat nalézt zdrojovou oblast automaticky zatržením volby Automaticky hledat zdrojovou oblast.
Standardně s každým stiskem levého tlačítka myši vzniká nový tah štětce Ikona., přepnutím do módu Přidat tah štětce Ikona. nebo Odebrat z tahu štětce Ikona. lze upravovat aktuální tah štětce. Módy lze dočasně měnit pomocí kláves [Shift] a [Alt]. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona..

Jednotlivé tahy lze vybrat kliknutím na značku zdroje nebo cíle, zdroj i cíl je možné přesouvat na libovolné pozice. Dodatečně lze změnit typ štětce, v případě že je tah tvořen jen jedním kliknutím myší, lze dodatečně měnit i další parametry štětce. Parametry štětce jsou podobné jako u retušovacích nástrojů.

Nástroje pro práci s dokumenty

Nástroje Zvýrazňovač, Anonymizace a Anotace jsou dostupné po aktivaci volby Zobrazit ve Vyvolat nástroje pro práci s dokumenty v Možnosti | Ostatní.

Ikona. Zvýrazňovač

Funkce Zvýrazňovač funguje podobně jako klasický zvýrazňovač, kterým lze pomocí barevné čáry zvýraznit část snímku. U každého zvýrazňovače je možné nastavit barvu a intenzitu barevného odstínu. Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona. , na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec zvýrazňovače různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Pro nakreslení vodorovné čáry vyberte ikonu Pravítko Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

Ikona. Anonymizace

Umožňuje pomocí tlačítka Detekovat obličeje rozpoznat obličeje a ty anonymizovat tak, aby obličej nebyl identifikovatelný. K dispozici je kruhový a obdélníkový filtr. Parametr Metoda určuje, zda bude pro anonymizaci použita Pixelizace, Rozmazání nebo budou obličeje anonymizovány pomocí zvolené barvy. Sílu rozmazání a pixelizace nastavíte pomocí posuvníku Intenzita.

Anotace

Umožňuje vkládání poznámek do fotografie ve formě textu, šipky, cesty, vyšrafované plochy, obdélníku nebo elipsy.  Každou z vložených anotací lze samostatně editovat a nastavovat jednotlivé parametry.

 • Text – základní parametry funkce jsou stejné jako u vkládání textu v Editoru. V části Obrys nastavíte barvu a šířku obrysu nebo styl obrysových čar.
 • Šipka, Cesta – lze nastavit šířku a styl čáry nebo upravit vzhled počátečního a koncového bodu. Na výběr je několik typů vzhledu počátečního a koncového bodu. Parametr Šrafování nastaví vzor výplně spolu s jeho hustotou a barvou.
 • Plocha, Obdélník, Elipsa – lze nastavit barvu výplně, styl obrysových čar a šrafování podobně jako u ostatních funkcí v sekci Anotace.

Parametr Hustota mřížky umožňuje nastavit přesnost (nízká, střední, vysoká) přichytávání k jednotlivým objektům.

Další informace

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat

3 tipy, jak kreativně využít Kruhový filtr