Nástroje

V modulu Vyvolat je k dispozici ve výchozím nastavení k dispozici 10 nástrojů:

Ikona. Presety;
Ikona. Automatické vylepšení;
 Fotoaparát a objektiv;
 Ořez a otočení;
 Srovnání linií;
 Přechodový filtr;
Kruhový filtr;
Štětcový filtr;
Vyhlazovací štětec;
Retušovací nástroje.

Do modulu Vyvolat je ale možné přidat ještě nástroje pro práci s dokumenty:

Ikona. Zvýrazňovač;
Ikona. Anonymizace;
Ikona.  Anotace

Přidání nástrojů pro práci s dokumenty je možné v dialogu Možnosti. Otevřete je stisknutím klávesové zkratky Ctrl+M. Poté otevřete záložku Ostatní a zaškrtněte možnost Zobrazit ve Vyvolat nástroje pro práci s dokumenty.

Všechny nástroje jsou k dispozici v pravém panelu, pod jednotlivými ikonami. Kromě Presetů jsou ostatní nástroje dostupné i v menu na horní liště programu pod položkou Nástroje. Aktivovaný nástroj se vždy otevře v pravém panelu a zobrazí se dostupné funkce a parametry.

Pokud uživatel některou funkci nebo parametr použil pro úpravu obrázku, zobrazí se u ikony daného nástroje v pravém panelu indikátor v podobě modré tečky.

Nástroje najdete v horní liště, stisknutím příslušného tlačítka se vysune panel s parametry nástroje, opětovným stiskem se panel znovu schová. Nastavené parametry jsou při aplikaci nástroje automaticky použity. Všechny nástroje lze uvést do výchozího stavu kliknutím na ikonu šipky v záhlaví nástroje. Tlačítko Zavřít [Escape] přepne na nástroj lupa.

Pokud nástroj pracuje s maskou, najdete v horní části panelu seznam vložených masek, výběrem příslušné položky zvolíte masku, se kterou chcete pracovat. Novou masku vložíte tlačítkem Přidat masku. Masku můžete Smazat pomocí ikony se symbolem odpadkového koše vpravo v seznamu masek nebo z kontextového menu na masce, kde lze také masku Přejmenovat nebo Duplikovat. Zatržítkem před jménem masky lze masku vypnout a znovu zapnout. Při najetí na jméno masky v seznamu se maska dočasně zobrazí překrytá modrou barvou. Masku lze zobrazit i trvale, a to pomocí tlačítka Maska v horní části panelu.